Fornybart ikke viktig for Stavanger

Publisert

Kun fokus på olje.

Styret ved Universitetet i Stavanger (UiS) stemmer torsdag over et forslag om å legge ned Senter for bærekraftig energi (CENse).

I forslaget erkjennes det at det er delte meninger om forskningen i evalueringen som er gjort.

CENse har ikke har greid å øke forskningsaktiviteten og opprette nok kontakter utad, sier universitetsdirektør John Møst til NRK.

Etter seks års drift foreslås det at CENse ikke fornyes i sin nåværende form. En arbeidsgruppe skal innen 1. juli komme med en anbefaling om hvordan kompetansen og merkenavnet som er oppbygd kan videreutvikles i en annen form.

Styremedlem og SV-politiker Eirik Faret Sakariassen vil gjøre sitt beste for å blokkere forslaget. Ifølge NRK mener han UiS har et sterkt rykte som et «oljeuniversitet», og at innsatsen for å gjøre universitetet grønnere må økes, ikke minskes. Her får han støtte fra Bellona:

Oljefokuset i Stavanger er åpenbart så sterkt at en verken har evnen eller vilje til å satse utover dette, sier Karl Kristensen i miljøstiftelsen Bellona.