Isolerer ankerhånteringsfartøyet Island Victory

Annonsørinnhold - Beerenberg

Bouvet Industries, som er en del av Beerenberg-konsernet, er i full gang med både akustisk og termisk isolering av ankerhåndteringsfartøy på skipsverftet Vard Breivik.

Oppdraget er intensivt med mange ulike faggrupper som jobber samtidig for å ferdigstille skipet til rederiet Island Offshore.

– Denne kombinasjonen setter store krav til både koordinering og fokus på sikkerhet, forteller Kjetil Stöckel-Kvamme daglig leder i Bouvet Industries.

Han og legger til:

– Samtidig skal ikke det intensive arbeidet gå på bekostning av kvaliteten i utførelsen. Og dette er noe vi kontinuerlig har fokus på.

Det er første gang Bouvet Industries gjør oppdrag for skipsverftet Vard Breivik, og når først oppdraget ble tildelt like før jul i 2018 gikk det bare noen få uker før arbeidet var i gang.

– Arbeidet startet allerede 7. januar og da stilte vi med medarbeidere på site, forteller Kjetil Stöckel-Kvamme.

Bouvet Industries ble etablert i 1970 og har i dag rundt 70 ansatte. Selskapet tilbyr tjenester innen isolering, stillas og overflatebehandling med aktiviteter og oppdrag over hele Sør-Norge. De største oppdragene er på industrianleggene i Grenlandsområdet og selskapets viktigste kunder er Yara, Norcem, Skanska og Veidekke.

Beerenberg

Beerenberg-konsernet har i 40 år levert nyskapende serviceløsninger for olje- og gassindustrien.

Kunder, som hver på sitt felt er verdensledende, gir store utfordringer som må løses for at virksomheten kan gå rundt. Derfor sier vi i Beerenberg at vi gjør olje og gassvirksomhet mulig i røffe omgivelser.

Selskapet bruker mye ressurser på forskning og utvikling, slik at vi hele tiden kan levere nyskapning i form av produkter og løsninger som hjelper petroleumsindustrien noen skritt videre.
Beerenberg har samlet sine forretningsområder under enhetene Services og Benarx Solutions.