Godt rustet for et høyt aktivitetsnivå

Annonsørinnhold - Beerenberg

Beerenberg er nå godt i gang med å forbedrede og planlegge årsprogrammer for 2019 både på Tjeldbergodden, Mongstad og de ulike offshore installasjonene.

– Aldri har staben av ingeniører vært høyere og vi står bedre rustet enn noen gang tidligere, sier Ole Christian Thømt, driftsleder innen MMO i Beerenberg.

Beerenberg er nå godt i gang med å forbedrede og planlegge årsprogrammer for 2019 både på Tjeldbergodden, Mongstad og de ulike offshore installasjonene. Utsiktene tyder på en økning i aktiviteter i det kommende året.

Noe av bakgrunnen for at avdelingen har styrket staben ytterligere er å kunne stå best mulig rustet for å møte et høyt aktivitetsnivå, særlig på Korrosjon under isolasjon (KUI).

– Utfordringen med KUI er at det krever mer ingeniørarbeid per gjennomføringstime enn tradisjonelt overflatearbeid. Jobbpakkene er mer komplisert og krever oppfølging i mye større grad, sier Thømt.

Utsiktene i ISO-markedet er også gode fremover og selskapet går en hektisk og spennende tid i møte.

– Det kommer blant annet to revisjonsstanser på Statfjord som også vil bidra økt volum i 2019, sier Trond Løvaas, driftsleder i drift sør.

MMO-avdelingen i Beerenberg består av en god blanding av erfarne personer med lang fartstid, i både selskapet og i bransjen for øvrig, samt nye og yngre krefter.

Klar for høy aktivitet: Ole Christian Thømt og Trond Løvaas

– Denne flotte og kompetente staben er klar for å håndtere høy aktivitet og ikke minst ta i bruk ny og innovativ teknologi, avslutter Thømt.

Bilde i toppen av saken, fra venstre: Håkon Grane, Botic Nedim, Kristian Henriksen, Christian Strømsnes, Tommy Kristoffersen, Mari Dewey, Mads Sander Hjertø, Kjersti Hoel, Andreas Granberg, Jens Bøhmer, Stian Espeseth, Geir Inge Høgås, Alireza Babolhavaeji, Hugo Castillo.

Beerenberg

Beerenberg-konsernet har i 40 år levert nyskapende serviceløsninger for olje- og gassindustrien.

Kunder, som hver på sitt felt er verdensledende, gir store utfordringer som må løses for at virksomheten kan gå rundt. Derfor sier vi i Beerenberg at vi gjør olje og gassvirksomhet mulig i røffe omgivelser.

Selskapet bruker mye ressurser på forskning og utvikling, slik at vi hele tiden kan levere nyskapning i form av produkter og løsninger som hjelper petroleumsindustrien noen skritt videre.
Beerenberg har samlet sine forretningsområder under enhetene Services og Benarx Solutions.