BEERENBERG: Navneskifte innen nybygg og modifikasjon

Annonsørinnhold - Beerenberg

Major Projects i Beerenberg endrer nå navn til New Build & Modification Projects (NBM).

– Navneskifte kommer som en direkte tilpasning til det markedet vi opererer i. New Build & Modification Projects er et navn som bedre reflekterer aktiviteten i enheten, forteller konserndirektør Nils Halvor Berge.

Beerenberg har de siste årene hatt to operasjonelle divisjoner; Major Projects (MP) og Maintenance, Modifications & Operations (MMO). MMO håndterer de store vedlikeholdskontraktene både offshore og onshore. I tillegg har dette området også ansvaret for modifikasjonsaktivitetene innenfor sine rammeavtaler.

– Når det gjelder New Build & Modification Projects (NBM) er dette forretningsområdet rettet mot nybygg innen olje & gass og modifikasjonsprosjekter utenfor vedlikeholdskontraktene, forteller konserndirektør Nils Halvor Berge.

I dag omfatter dette blant annet Johan Sverdrup hook-up og rammeavtalen på Kværner Verdal.

Avdelingen ECT (Engineering Competence & Technology) ligger også organisatorisk under NBM.

– I ECT finner vi de fagansvarlige for isolasjon, stillas, overflate, TT, mekanisk, elektro / habitat og arkitekt. I tillegg er det to prosjektledere i avdelingen som vil ha ansvaret for et betydelig antall prosjekter av kortere varighet i 2019.

Beerenberg

Beerenberg-konsernet har i 40 år levert nyskapende serviceløsninger for olje- og gassindustrien.

Kunder, som hver på sitt felt er verdensledende, gir store utfordringer som må løses for at virksomheten kan gå rundt. Derfor sier vi i Beerenberg at vi gjør olje og gassvirksomhet mulig i røffe omgivelser.

Selskapet bruker mye ressurser på forskning og utvikling, slik at vi hele tiden kan levere nyskapning i form av produkter og løsninger som hjelper petroleumsindustrien noen skritt videre.
Beerenberg har samlet sine forretningsområder under enhetene Services og Benarx Solutions.