Statoil deler ut kontrakter til totalt 11 milliarder

Publisert

To selskaper vinner langtidskontrakter.

Statoil har tildelt to nye og langsiktige kontrakter for 11 milliarder kroner for ISO-tjenester (isolering, stillas og overflatebehandling).

Beerenberg Corp AS og Prezioso Linjebygg AS har sikret seg storkontraktene. Disse vil ved oppstart levere tjenester til 20 av selskapets 29 installasjoner på norsk sokkel, opplyser Statoil på sine hjemmesider.

  • Beerenberg vinner milliardkontrakt
  • De to nye avtalene vil erstatte de eksisterende avtalene selskapet har med disse leverandørene knyttet til norsk sokkel.

    – Leverandørene forstår bransjeutfordringene og ønsker å være med å løse disse. Beerenberg Corp AS og Prezioso Linjebygg AS har også i forhandlingene synliggjort at de er opptatt av varige forbedringer i tillegg til kvalitet og kost, sier Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser i Statoil.

    Se Statoils oversikt over hvilke anlegg avtalene gjelder for her.