Et STEP i riktig retning?

Publisert

Jannicke Nilsson staker ut en bærekraftig kurs for Statoil.

Jannicke Nilsson er direktør i STEP, Statoils massive effektiviseringsprogram. Hun har vært i industrien i 30 år, og er ansvarlig for at selskapet skal spare inn over 1,7 milliarder dollar i 2016.

Et STEP i riktig retning?

I forbindelse med Beerenbergs kompetanseseminar i Bergen, fortalte hun om STEP, men startet med å understreke at selv om hun elsker jobben sin - så elsker hun ikke at andre mister jobben.

Oljeindustrien står ovenfor en stor utfordring vi ikke kan ignorere. På alle plan øker kostnadene, og vi er nødt til å ta grep for å balansere budsjettet. Dette er noe vi har planer om å takle gjennom STEP.

STEP står for ‘Statoil technical efficiency programme’, og beskrives av selskapet som et overordnet program med seks underprosjekter. Et hovedmål er å sikre en effektiviseringsgevinst på 25 prosent per brønn innen utgangen av 2015. 

Store kutt i 2016

De store endringene inkluderer selvsagt kostnadssiden, og kostnadene skal ned. Selskapet har nå i underkant av 8700 ansatte. Etter oppsigelsesrundene i 2016 er over, vil tallet trolig reduseres til 7200.

 • Les også: Statoil kutter 1500 årsverk i 2016
 • I tillegg til store kutt i årsverk, påpeker Nilsson at STEP-programmet skal ta for seg effektivisering på veien mot å oppnå selskapets tre viktigste målsetninger.

  I Statoil har vi tre hovedmål. Videre satsning på norsk sokkel er en av de, men internasjonal ekspansjon og satsning på bærekraftige løsninger er like viktige. Utslippene må ned, der har vi et stort ansvar.

  Investerer 5,8 millioner kroner i timen

  At aktiviteten i det norske markedet er nedadgående, er Nilsson likevel ikke enig i. Hun påpeker at aktiviteten mediene har fremstilt som laber, egentlig er rekordhøy.

  Investeringene våre har økt med 75% de fem siste årene. Statoil investerer 5,8 millioner kroner hver time året rundt, og dette skal øke fremover.

  På ferden mot å gjøre prosjektene fortsatt lønnsomme, ønsker Nilsson å bruke kloke hoder som tør å tenke nytt.

  Min drøm er å nå de effektiviseringsmålene vi har satt oss. I fjor hadde vi en produktivitetsforbedring på 25%, men dette er ikke godt nok. Vi må ha et nytt tankesett rundt hvordan vi angriper prosjektene våre. Dette skal vi gjøre ved å kombinere gammel lærdom med nye ideer, godt hjulpet av friskt blod i selskapet.

  Vi skal ta flere sjanser fremover, men da mener jeg selvsagt ikke innen HMS, understreker NIlsson.

  Staker ut kursen mot minimale utslipp

  Halvparten av oljen som produseres på norsk sokkel er borte i 2025, og innen den tid må Statoil ha erstattet utvinningskildene sine med nye. Dessuten tar det grovt estimert ti år fra funn til faktisk utvinning, men Nilsson mener likevel dette er utfordringer som kan løses.

  Fremtiden avhenger av nye prosjekter og nye felt, men Statoil vil holde en lønnsom og bærekraftig produksjon frem til 2030 basert på de prosjektene vi har gående nå.

  Hun forteller at presset om å dreie utvinningen i en mer bærekraftig retning blir stadig større, og at dette er noe selskapet har tatt tak i.

  Vi må vise at Statoil hører hjemme i en fremtid med lavkarbonsamfunn, og dette kan vi kun vise med faktiske resultater. Bare slik kan vi gjøre oss fortjent til å drive olje og gass-produksjon i fremtiden.

  Med bærekraftige utvinningsløsninger som mål, mener Nilsson at det fins fantastiske muligheter på norsk sokkel fremover.

  Vi har behov for å omstille oss, men det krever at vi i Statoil er villige til å jobbe helt annerledes enn det vi gjør i dag, avslutter hun.