Benarx Solutions legger ned produksjonen av isolasjonsprodukter i Norge

Publisert

De ansatte fikk beskjed denne uken.

Benarx Solutions vil i løpet av første kvartal 2016  legge ned produksjonen av isolasjonsprodukter i Norge.

Ole Klemsdal, Vice President Communications i Beerenberg forteller til enerWE at dette skyldes at Benarx Solutions må redusere produksjonskostnader for å opprettholde konkurranseevnen i det norske markedet

- I tillegg har selskapet behov for å bli mer konkurransedyktige i det internasjonale markedet.

Både i Norge og internasjonalt preges olje&gass-bransjen av fortsatt lav oljepris og negativ utvikling i markedet.

- Dette fører til at mange nye prosjekter utsettes eller kanselleres, som igjen gir endringer i etterspørselen etter Benarx-produktene.

Benarx må ha vesentlig lavere pris på sine produkter for å vinne ny kontrakter og komme inn på nye markeder som er nødvendig for å opprettholde aktivitet og trygge flest mulig arbeidsplasser.

- Benarx Solutions vil derfor videreutvikle produksjonen av isolasjonsproduktene ved selskapets fabrikk i Polen.

De ansatte ved produksjonen i Norge ble informert om dette på et allmannamøte onsdag 6. januar.

Subsea-aktiviteten i Benarx Solutions vil ikke bli berørt av dette.

Benarx Solutions er et datterselskap av Beerenberg.

Om Benarx Solutions

Produktserien Benarx® er Benarx Solutions egenutviklede og industrialiserte isolasjonsløsninger innen passiv brannbeskyttelse og termisk og akustisk isolering.

Benarx er i dag i følge selskapet etablert som beste praksis på norsk kontinentalsokkel (NCS).