- Bedriftene vil ha en grunnstamme med kjernekompetanse og resten vil være innleid

Publisert

Fra 2018 til 2020 vil det bli 22 000 nye ansatte i olje- og gassindustrien, viser nye tall fra forskningsinstituttet IRIS.

Det skriver Norsk olje og gass på sine hjemmesider. Samtidig mister titusener av arbeidstakere jobben i oljebransjen.

Det går for fort i svingene

Miriam Csango-Yaacov er Regional Manager i Kelly Services. Hun synes det går litt fort i svingene med tanke på alle oppsigelsene.

- Bør aktører i oljebransjen tenke mer langsiktig ifm. at de nå sier opp dyktige ressurser?

- Jeg er optimist av natur, sier Csango-Yaacov til enerWE. OPEC har blitt enige om et produksjonskutt som vil føre til en balanse i oljemarkedet tidlig neste år. Det betyr at oljeprisen vil stige, sier Thina Saltvedt, oljeanalytiker i Nordea Markets. Thina Saltvedt pleier å komme med solide spådommer. Dersom dette holder vann så kan jeg si meg enig i at det kanskje har gått litt fort i svingene.

 • Les også: Ekspertene spår høyere oljepris i 2017
 • Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass er også optimist.

  - Vi deler aldri ut jobbgarantier. Likevel kan vi med bakgrunn i de nye tallene slå fast at de som starter på en realfaglig- eller teknologisk utdanning høsten 2016 med stor sannsynlighet vil bli tatt imot med åpne armer av olje- og gassindustrien når de er ferdig utdannet, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass på organisasjonens nettsted.

  Dessverre mister oljeindustrien verdifull kompetanse 

  Csango-Yaacov mener mye dyktig kompetanse har blitt sagt opp i både store og mindre bedrifter.

  - Dette er ansatte som bedriftene har brukt store ressurser på å lære opp for å bli spesialister på sitt område. Disse forsvinner nå inn i andre fagfelt, mange søker seg inn i offentlig sektor som ikke har så mye markedssvingninger, sier hun til enerWE.

  Hilde-Marit Rysst, leder i fagforbundet SAFE er enig med Csango-Yaacov.

  – Ja, bransjen bør helt klart ha is i magen og tenke langsiktig, sier leder i Hilde-Marit Rysst til enerWE. Kostnadskutt som gir rask effekt, gir ofte dobbelt så store kostnader å ta inn igjen etterpå. Mange bedrifter legger ned mye ressurser på sine ansatte, på å videreutvikle de, gjøre arbeidsplassen attraktiv og interessant.

  Neste rekrutteringsrunde blir kostbar

  Rysst tror vi står overfor en dyr rekrutteringsrunde.

   Og, da er det ikke erfarne, trygge arbeidstakere, men nye som må trenes opp. Den tiden firmaet i praksis ikke har nødvendig kompetanse, kan bli det avgjørende punkt når bransjen snur.

  Csango-Yaacov påpeker at bedriftene i det lange løp ikke kan fylle de fremtidige ledige stillingene med nyutdannede uten relevant arbeidserfaring.

  Morgendagens helter er fremtiden

  Selv om Csango-Yaacov ikke tror alle stillinger kan fylles av nyutdannede, så er hun tydelig på at det er disse som er fremtiden.

  - Når det er sagt så er nyutdannede fremtiden, men det tar mange år før de får opparbeidet seg den kompetansen lik den de som har vært i arbeidslivet i årevis, sier Csango-Yaacov. I store nedbemanninger forsvinner ofte også kompetanse og ansatte som man ikke vil miste.

  Studenter ser petroleumsfag som usikkert

  Saresh Mohamad er ferdig utdannet innen petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger. Han har det siste halve året i regi av Norsk olje og gass reist land og strand rundt for å diskutere hva vi skal leve av etter olja.

  – Dersom jeg hadde visst om svingningene i arbeidsmarkedet på grunn av oljeprisen ville jeg kanskje valgt annerledes, forteller han til enerWE. 

  Mange følger seg utrygge

  Csango-Yaacov tror mange dyktige ressurser forsvinner ut av oljebransjen fordi de føler seg utrygge.

  - Dette er en konsekvens av at de føler seg utrygge og ikke vet om deres tur neste gang, dermed søker de seg over til tryggere jobber. Bedriftene som går igjennom store nedbemanningsprosesser må tenke to tanker på en gang og også passe veldig godt på de som blir igjen i bedriften og holde på ansatte med kjernekompetanse. Slik kan de møte oppturen og være konkurransedyktige når den tid kommer.

  Dette er Rysst helt enig i.

  - Ved hver bølgedal denne bransjen har vært i, har bølgehøyden opp igjen vært særdeles kort og bratt, sier Rysst til enerWE. Det er ingen grunn til at ikke det samme skjer igjen. Det er for seint å begynne rekruttering da! De bedriftene som vil overleve er de som tør satse langsiktig, holde ‘varme’ i maskineriet og bevare mannskapet sitt lengst mulig.

  Forbereder seg på en opptur

  - Ser dere et stort marked i olja i årene som kommer med tanke på innleie, eller vil de 22.000 i hovedsak bli fast ansatt?

  - Flere av våre store kunder har kontaktet oss med tanke på fremtidig bemanning og hvordan vi kan løse dette, forteller Csango-Yaacov til enerWE. De forbereder seg på en opptur og uttrykker klart et ønske om at en større del av arbeidsstokken kommer til å være innleid i fremtiden.

  Innleie fremfor fast ansettelse

  Hun forteller at industrien nå ønsker være mer fleksible i forhold til svingninger i markedet.

  - Bedriftene vil ha en grunnstamme med kjernekompetanse og resten vil være innleid. Ser vi på det globale arbeidsmarkedet er en fleksibel arbeidsstokk noe som er helt vanlig, og arbeidstagerne er i større grad vant til å jobbe fra prosjekt til prosjekt.