Valhall-feltet, Nordsjøen  20170815.Aker BP-plattformen Valhall i Nordsjøen. Valhall-feltet, som består av til sammen seks oljeplattformer, har hatt oljeproduksjon siden 1982. Anlegget har produsert over 1 milliard fat olje siden den gang og har som ambisjon å pumpe opp 500 millioner fat olje til før den stenges ned.Bildet er tatt i forbindelse med finansminister Siv Jensen (Frp) sitt besøk til plattformen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Valhall-feltet, Nordsjøen 20170815.Aker BP-plattformen Valhall i Nordsjøen. Valhall-feltet, som består av til sammen seks oljeplattformer, har hatt oljeproduksjon siden 1982. Anlegget har produsert over 1 milliard fat olje siden den gang og har som ambisjon å pumpe opp 500 millioner fat olje til før den stenges ned.Bildet er tatt i forbindelse med finansminister Siv Jensen (Frp) sitt besøk til plattformen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Bedriftene venter at veksten vil holde seg

Publisert

Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om god vekst i produksjonen de siste tre månedene – og de tror den vil holde seg oppe det neste halvåret.

Intervjuene til rapporten, som omfatter 330 kontaktbedrifter, er gjennomført i perioden 22. oktober til 19. november, og den ble presentert tirsdag.

Samlet rapporterer kontaktene om god vekst i produksjonen de siste tre månedene. Veksten er uendret fra august, og bedriftene venter at den vil tilta litt de neste seks månedene. Kontaktene viser til tiltakende aktivitet i oljesektoren, økte offentlige investeringer og digitalisering av både privat næringsliv og offentlig sektor, opplyser Norges Bank.

Andelen bedrifter som melder om full kapasitetsutnytting, har tiltatt siden august. Det ligger nå litt over sitt historiske gjennomsnitt. Også andelen bedrifter som rapporterer om knapphet på arbeidskraft har økt. Kontaktene melder at veksten i sysselsettingen har holdt seg oppe de siste tre månedene, men de venter noe lavere vekst de neste tre månedene.

Kontaktene anslår en årslønnsvekst på 2,8 prosent for 2018 inneværende år og 2,9 prosent for 2019.

(©NTB)