Fornebu  20161019.Kværner og adm.dir. Jan Arve Haugan presenterer regnskapstall for tredje kvartal. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Fornebu 20161019.Kværner og adm.dir. Jan Arve Haugan presenterer regnskapstall for tredje kvartal. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Bedre driftsresultat tross lavere driftsinntekter i Kværner

Publisert

Industrikonsernet Kværner fikk i fjerde kvartal i fjor et underliggende driftsresultat på 219 millioner kroner, 41 millioner mer enn i samme periode året før.

For hele 2016 endte resultatet på 680 millioner kroner.

– Forutsigbar gjennomføring kombinert med kostnadsreduksjoner og produktivitetsforbedringer fortsetter å være de viktigste bidragsyterne til god drift, sier Kværners konsernsjef Jan Arve Haugan.

Driftsinntektene falt fra 2,57 milliarder kroner i fjerde kvartal 2015 til 1,83 milliarder i samme kvartal i fjor.

Haugan viser til en forbedret operasjonell lønnsomhet ved at den såkalte EBITDA-marginen har økt fra 6,1 prosent i fjerde kvartal 2015 til 9,2 prosent fjerde kvartal 2016.

– I løpet av en og samme uke i desember gjennomførte vi tre store og godt planlagte prosjektaktiviteter plettfritt. Felles for disse tre – Hebron GBS, Njord A og stålunderstellet til Johan Sverdrups stigerørsplattform – var ekstremt høy presisjon og sikker gjennomføring. Forutsigbar leveranse av disse viktige delene av komplekse prosjekter er den absolutt beste markedsføringen for nye kontrakter, sier Haugan.

Ordreinngangen i fjerde kvartal var på 768 millioner kroner. Per 31. desember 2016 utgjorde Kværners ordrereserve, inkludert Kværners andel av arbeidet til felleskontrollert virksomhet, 6,46 milliarder kroner, ned fra 8,4 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.

Etter kvartalet har Kværner blitt tildelt en kontrakt på 450 millioner kroner for offshore oppkobling av Johan Sverdrup-stigerørsplattformen, samt en demoleringskontrakt på 200 millioner kroner.

(©NTB)

Nøkkeltall fra Kværner ASAs kvartalsregnskap for fjerde kvartal 2016. Tall fra samme periode i 2015 i parentes.

  • Driftsinntekter: 1.834 millioner kroner (2.577 millioner kroner)
  • Driftsresultat: 219 millioner kroner (178 millioner kroner)
  • Resultat før skatt: 4 millioner kroner (156 millioner kroner)