Kan bli verre enn Tsjernobyl

Publisert

Atomanlegget Sellafield i England har for få ansatte til å drive forsvarlig, og radioaktivt materiale blir oppbevart i plastflasker, ifølge BBC. Norge ligger utsatt til ved eventuelle utslipp.

BBC startet undersøkelsene etter at kringkasteren ble kontaktet av en varsler, en tidligere toppleder som var bekymret over situasjonen ved anlegget.

Han forklarer til BBC-programmet Panorama at hans største frykt er at det skal bryte ut brann. En brann kan føre til en spredning av radioaktivt materiale over store områder i andre europeiske land.

Sellafield svarer at det kjernefysiske anlegget i Cumbria er blitt forbedret med betydelige investeringer de siste årene.

Underbemannet

Varsleren sier at Sellafield, som behandler og lagrer nesten alt radioaktivt avfall i Storbritannia, ofte ikke har nok ansatte på jobb til å oppfylle minimumskriterier for sikkerhet. Antallet varierer, men ved et prosessanlegg hvor det må være minimum 60 personer for å opprettholde sikkerhetsnivået, kan det til tider være kun seks arbeidere. Panorama viser at det har vært 97 sikkerhetsbrudd med for få ansatte på jobb mellom juli 2012 og juli 2013.

Rex Strong, sikkerhetssjef ved Sellafield, hevder det ikke er farlig å drive virksomheten i strid med minimumskravene for bemanning.

- Du finner alternative løsninger, sånn at ting som må gjøres, blir gjort, sier han.

Uran på flaske

Sellafield opplyser at det nå er færre brudd på minimumsnivået for sikkerhet, men nye tall viser at regelverket fortsatt brytes i gjennomsnitt én gang i uken.

Programmet viser også at væske som inneholdt plutonium og uran, har blitt oppbevart i flere tusen plastflasker. Flaskene er kun ment for midlertidig oppbevaring, og noen av dem er i dårlig forfatning. Sellafield arbeider for å fjerne dem, men ifølge BBC er det fortsatt over 2.000 flasker igjen. Ifølge selskapet er det radioaktive materialet oppbevart etter forskriftene.

- Å hevde at slikt materiale er uheldig behandlet er ganske enkelt ikke sant, sier Sellafield i en uttalelse.

Miljøorganisasjonen Bellona lar seg imidlertid ikke overbevise av forsikringene og reagerer sterkt på de nye opplysningene.

- BBC-avsløringene knyttet til sikkerhetsrisikoen ved Sellafield, viser at tilstanden ved Sellafield er verre enn vi tidligere har fryktet, sier daglig leder Nils Bøhmer i Bellona.

Han oppfordrer klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) til å besøke anlegget slik at han selv kan få et inntrykk av utfordringene der.

Kan bli verre enn Tsjernobyl

Hvis det skulle skje en lekkasje ved anlegget, kan Vestlandet og Sørlandet i Norge ligge dårlig an. Statens strålevern har tidligere laget en rapport om hva som kan skje hvis bare 1 – én – prosent av innholdet i 21 tanker med radioaktivt avfall lekker ut en dag vinden blåser fra vest.

Nedfallet av Cesium-137 i Norge vil da bli sju ganger høyere enn etter Tsjernobyl, skriver Bergens Tidende.

Ifølge kilder har det opp igjennom årene vært flere hundre uhell og lekkasjer i Sellafield. Den siste store lekkasjen var 18. april 2005 da rundt 20 tonn høyradioaktivt atombrensel oppløst i salpetersyre lekket ut fra gjenvinningsanlegget Thorp, noe som førte til at dette anlegget ble midlertidig stengt.

Norge ble ikke varslet om utslippene før 9. mai samme år.

Foto: Illustrasjonsfoto.