Statoil utvikler nytt batterilagringssystem

Publisert

Skal testes i verdens første flytende vindpark.

En ny løsning for batterilagring av kraft fra havvind skal prøves ut i verdens første flytende vindpark, Statoils Hywind park utenfor kysten av Abrerdeenshire I Skottland.

Batwind vil bli utviklet i samarbeid med skotske universiteter og leverandører, under en ny avtale om gjensidig forståelse (MoU) undertegnet i Edinburgh 18. mars mellom Statoil, Skottlands regjering, Offshore Renewable Energy (ORE) Catapult og Scottish Enterprise.

Stabiliserende effekt

Batterilagring har potensiale til å dempe svingningene i kraftleveransene og optimalisere produksjonen. Dette kan øke effektiviteten og redusere kostnadene for havvind. Pilotprosjektet i Skottland vil gi et teknologisk og kommersielt grunnlag for fremtidig bruk av Batwind i fullskala havvind-parker, noe som kan åpne nye forretningsmuligheter i et voksende marked.

- Statoil har en sterk markedsposisjon innen havvind. Ved å utvikle nye løsninger for batterilagring, kan vi øke verdien av vindkraften for både Statoil og kundene våre. Med Batwind kan vi optimalisere energisystemet fra vindpark til strømnett. Batterilagring representerer en ny løsning i vår havvind-portefølje, og kan bidra til å realisere vår ambisjon om lønnsom vekst i dette markedet, sier Stephen Bull, Statoils direktør for offshore vindkraft.

Tilsvarende to millioner iPhoner

Statoil skal installere et 1MWh pilotsystem basert på Litium-batterilagring i slutten av 2018. Dette tilsvarer lagringskapasiteten til mer enn to millioner iPhone-mobiltelefoner.

Piloten vil være en del av Hywind Skottland, en havvindpark med fem flytende vindturbiner lokalisert 25 km utenfor kysten av Peterhead i Skottland. Vindparken er nå under bygging og strømproduksjonen skal etter planen starte sent i 2017.

Et spesifikt program er under etablering for å støtte og finansiere innovasjon innen batterilagring mellom Statoil og skotsk industri og akademia. Dette programmet vil bli administrert av ORE Catapult og Scottish Enterprise.

- Vi er glade for å få utvikle dette prosjektet i Skottland, som har store vindressurser, sterke akademiske institusjoner og en erfaren leverandørindustri. Avtalen mellom Statoil, Skottlands regjering, ORE Catapult og Scottish Enterprise representerer en unik mulighet for myndigheter, forskere og næringsliv til å arbeide sammen om å utvikle nye energiløsninger for det globale markedet, sier Bull.

---Reklame (saken fortsetter under)

https://vimeo.com/157152222

Fornøyd energiminister

- Signeringen av denne avtalen gjør det mulig for partene å arbeide sammen om å utvikle batterilagringsløsningen Batwind. Dette vil bidra til å øke leveransene av fornybar energi fra havvindparken Hywind, styrke utviklingen av energilagring og demonstrere teknologiens potensiale til å understøtte utviklingen av fornybar energi i Skottland og internasjonalt, sier den skotske energiministeren Fergus Ewing.

- En felles rapport fra industrien og myndighetene, produsert av Carbon Trust, konkluderte nylig med at hvis energimarkedet ble tilpasset riktig for å dra nytte av fordelene ved energilagring i det utvidede energisystemet, kunne forbrukerne i Storbritannia spare mer enn 500 kroner per år på en gjennomsnittlig strømregning og man kunne spare mer enn 28 milliarder kroner årlig i energisystemet som helhet innen 2030, sier Ewing videre.

Akademikerne bidrar

- Vårt samarbeid med Statoil representerer en stor mulighet til å identifisere og støtte områder hvor skotske universiteter og leverandører kan bidra og lære av dette innovative prosjektet. Nyvinninger som integrasjon av batterilagringsteknologier er et viktig element i fremtidens energimiks og vil muliggjøre en større utbredelse av fornybare teknologier i Skottland og støtte utviklingen av den neste generasjonen idéer som flytende vind, sier Andrew Jamieson, administrerende dirkektør i ORE Catapult.

-Vi utvikler nå et program som vil koble den skotske leverandørindustriens evner og fremragende forskning med de teknologiske utfordringene knyttet til å utvikle innovative batterilagringsløsninger, slik at Skottland og Storbritannia for øvrig kan dra nytte av de kommersielle mulighetene som følger dette internasjonalt viktige prosjektet, legger Jamieson til.

Maggie McGinlay, direktør for energi og ren teknologi i Scottish Enterprise, sier:

"Vi har arbeidet sammen med Statoil over flere år for å utvikle Hywind-prosjektet, så det er fantastisk å være involvert i denne neste fasen med innovasjon innen batterilagring. Dette er akkurat den typen innovasjon i energisektoren vi er opptatt av å oppmuntre og støtte ettersom det kan ha potensiale til å fremme industrivekst i Skottland."

Powered by Labrador CMS