Bygger Nordens største batteri for å lagre strøm fra vindkraft

3 ganger så stort som tidligere strømlagringsløsninger.

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy forteller i en pressemelding at de bygger et stort batteri i sin vindpark Viinamäki i Finland.

Batteriet er på hele 6 MW, og det er tre ganger så stort som tidligere sammenlignbare lagringsenheter.

Utfordringen med vindkraft er at man ikke kan styre når det blåser og når det ikke gjør det. Det betyr at det kan generere mye strøm når behovet allerede er dekket og at det ikke nødvendigvis genererer strøm når det er behov for mer. Dette fører til at strømprisen presses ned når det blåser mye og strømbehovet allerede er dekket og at vindkraften ikke kan bidre hvis det er høye strømpriser samtidig med lite vind.

Dette skaper mer variable strømpriser, men er også en utfordring for strømnettet. Det må alltid være i balanse.

– Vi ønsker batterier i megawatt-klassen velkomne i det finske kraftsystemet. De gir oss et større handlingsrom når det kommer til å balansere kraftproduksjon og -konsum i et kraftmarked som i økende grad opererer i sanntid, sier Jussi Jyrinsalo, direktør i Fingrid.

Vindkraft står allerede for en tiendedel av det finske strømkonsumet. Ettersom produksjonen av fornybar energi øker, blir det også et økende behov for balansekraft. Dette er blant annet fordi fornybar energi som sol og vind er mer sensitivt for endringer i værforhold.

TuuliWatt er for øvrig er Finlands første subsidiefrie vindpark, og stod i 2018 for 21 prosent av finsk vindkraftproduksjon. Selskapet er deleid av det nordiske energiselskapet St1, og S-Voima. I Norge er de mest kjent for å drive Shell-stasjonene.

Powered by Labrador CMS