Studentene Oda Skeie, Ingvild Grøtterud Birkeland, Linn-Anita Bergland og Ingvild Alseth Fløtre har utarbeidet en rapport om potensialet for batterier i strømnettet.
Studentene Oda Skeie, Ingvild Grøtterud Birkeland, Linn-Anita Bergland og Ingvild Alseth Fløtre har utarbeidet en rapport om potensialet for batterier i strømnettet.

NVE: Batterier kan gjøre det lønnsomt å utsette reinvesteringer i strømnettet

Studentrapport utarbeidet på vegne av NVE viser at batterier kan være et lønnsomt alternativ til reinvesteringer av kabler til sluttkundene.

Publisert

NVE forteller i en pressemelding at de har hatt fire studenter som har brukt sommeren til å utarbeide en rapport om potensialet for bruk av batterier til å utsette reinvesteringer i strømnettet.

Den konknluderer med at det å bruke batterier til å utsette en investering kan være lønnsomt ved reinvestering av relativt lange kabler. I fremtiden vil det også kunne være lønnsomt med kortere kabler dersom man får lavere batterikostnader og lengre levetid.

- Resultatene og utfordringene studentene tar opp i rapporten er diskusjoner vi tar med oss videre i vårt arbeid. Studentene har gjort en grundig gjennomgang av de ulike tjenestene et batteri kan tilby, og de har vært i kontakt med mange relevante aktører. Dette gir oss et bedre bilde av batterier til bruk i nettet som er nyttig for oss, forteller Torfinn Jonassen seksjonssjef i Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).

Med dagens batteripriser er batterier lønnsomt i nettet hvis kabelstrekket er langt nok.

Resultatet fra studentenes studie viser at med en kabel på 300 meter eller lengre til kunden vil det kunne være lønnsomt å utsette en reinvestering av strømnettet ved å bruke et batteri.

Selv om prisen per kWh for batterier vil synke fremover er faste kostnader til montering, omformere og skap fortsatt førende for hvor mange prosjekter som i fremtiden vil være lønnsomme. Batteripris og levetid for batterier vil uansett være avgjørende fremover for når batterier vil være et reelt alternativ til tradisjonell reinvestering av strømnett.

Videre foreslår studentene at batteritjenester i strømnettet bør tilbys av en tredjepart og ikke fra nettselskapet. Dette for å kunne utnytte alle muligheten som et batteri kan tilby, for eksempel å regulere spenning, men også deltakelse i fleksibilitets- og balansemarkeder. Studentene understreker at det vil være avgjørende at kontraktene mellom nettselskapene, og leverandør av disse tjenestene, er gode og standardiserte.

Prosjektgruppen bestod av studentene:

  • Ingvild Birkeland (NTNU)
  • Oda Skeie fra (NTNU)
  • Ingvild Fløtre (UiO)
  • Linn-Anita Bergland (UiO)

Studentene fikk i oppgave å utforske mulighetene ved bruk av batterier i strømnettet. Studentene brukte sommeren på å kontakte relevante aktører i kraftbransjen, nettselskaper, batteriprodusenter og en finansiell institusjon, samt å utforske hvilke tjenester både aktørene og batteriene kan tilby.

Studentene gjennomførte også en teknisk-økonomisk analyse der de så på om batterier kan være et alternativ til tradisjonell reinvestering av strømnett ved for lav spenning.

- Vi tar inn studenter hvert år for å dykke ned i aktuelle problemstillinger eller muligheter som vi ser i bransjen. Studentene veiledes av oss, men står fritt til å konkludere på sine egne funn. Resultatet fra disse studentprosjektene er et viktig bidrag for vårt videre arbeid. Det er også en god måte for oss å nå ut til studentene, og flere kommer tilbake til oss etter endt studie, sier Jonassen.