Milliardstøtte til batteriprosjekt godkjent av EU

– Enorme innovasjonsutfordringer for Europas økonomi kan noen ganger innebære risiko som er for stor for ett land eller én bedrift.

Publisert

Et batteriprosjekt med deltakelse fra tolv EU-land får tommelen opp for 2,9 milliarder euro i statsstøtte, opplyser EU-kommisjonen.

Innovasjonsprosjektet er i tillegg ventet å utløse ytterligere 9 milliarder euro i private investeringer. Dermed er den totale rammen for prosjektet på nærmere 12 milliarder euro eller drøyt 120 milliarder kroner, regnet med dagens kurs.

– Enorme innovasjonsutfordringer for Europas økonomi kan noen ganger innebære risiko som er for stor for ett land eller én bedrift. Derfor er det fornuftig at flere regjeringer går sammen for å støtte utviklingen av mer innovative og bærekraftige batterier, sier konkurransekommissær Margrethe Vestager.

Tolv land – felles interesse

Belgia, Finland, Frankrike, Hellas, Italia, Kroatia, Polen, Slovakia, Spania, Sverige, Tyskland og Østerrike står bak prosjektet, som får status som et «viktig prosjekt av felles europeisk interesse».

– Dette er et eksempel på hvordan konkurransepolitikk, innovasjon og konkurranse kan gå hånd i hånd. Det legges til rette for banebrytende innovasjon, samtidig som vi sikrer at begrensede offentlige ressurser brukes til å trekke inn private midler mens konkurransevridningen begrenses til et minimum, sier Vestager.

Hun understreker samtidig at allmennheten skal ha noe igjen for pengene, i form av at bedriftene som får støtte, skaper positive ringvirkninger i hele EU.

Omstilling

Batterier et satsingsområde for EU og inngår i kommisjonens ambisjoner om grønn omstilling og bidrag til ren transport og energilagring.

Prosjektet som nå har fått grønt lys, dekker hele verdikjeden fra utvinning av råmaterialer til produksjon, lagring, resirkulering og avhending på slutten av batterienes levetid.

Kommisjonen mener prosjektet oppfyller kriteriene for statsstøtte fordi det bidrar til et felles mål, har et ambisiøst mål om utvikling av ny teknologi og innebærer en stor risiko som utløser behov for offentlig støtte.

Bidrag til enkelt bedrifter skal likevel begrenses og ikke være konkurransevridende.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS