Kommune-Norge kjemper om batterifabrikk og 2000 arbeidsplasser

Vest- og Nord-Norge har meldt seg på i kampen om ny batterisatsing fra Equinor, Panasonc og Hydro.

Publisert Sist oppdatert

Equinor, Panasonic og Hydro mener Norge har et attraktivt utgangspunkt for å etablere lønnsom og bærekraftig batteriproduksjon. Det begrunner de med at Norge har solid kompetanse innen materialteknologi, prosessindustri, energi og industriutvikling. Dessuten har Norge god tilgang på mye strøm fra fornybare energikilder.

Nå er partnerne i dialog med norske kommuner for å finne aktuelle steder der de kan etablere seg, og de er i dialog med norske kommuner. De ser for seg å identifisere mellom 10 og 15 aktuelle steder som kan være aktuelle, og dette arbeidet vil gå frem til midten av året. Selve oppstarten av fabrikken forventes å kunne skje i 2025.

Etablering og drift av batterivirksomhet krever tilgang til kraft og vann til kjøling og et befolkningsgrunnlag som kan sikre tilgang på ca. 2.000 faglærte operatører og personell med høyskole/universitets utdanning. Det er også en betydelig logistikkoperasjon med mål om effektiv og mest mulig bærekraftig transport av råvarer inn, og ferdigproduserte batterier ut til kunder i Europa.

At dette fremstår som lukrativt for kommune-Norge, ser ut til å være opplagt. Flere konstellasjoner har meldt seg på i kampen.

Haugaland Næringspark

Det inkluderer blant annet: Haugaland Næringspark, som er støttet av Tysvær, Karmøy, Bokn og Haugesund kommune.

Vi har godt utbygget infrastruktur med blant annet fiber, gode kjølemuligheter fra sjøen, egen dypvannskai og god logistikk med kort vei ut i Europa

Tiril Fjeld

Sigmund Lier (Tysvær kommune), Jarle Nilsen (Karmøy kommune), Osmund Våga (Bokn kommune), Arne-Christian Mohn (Haugesund kommune).
Sigmund Lier (Tysvær kommune), Jarle Nilsen (Karmøy kommune), Osmund Våga (Bokn kommune), Arne-Christian Mohn (Haugesund kommune).

– Vi har godt utbygget infrastruktur med blant annet fiber, gode kjølemuligheter fra sjøen, egen dypvannskai og god logistikk med kort vei ut i Europa. I tillegg har vi rikelig med grønn kraft, både i form av vannkraft og det kommende havvind-feltet like vest for oss. Derfor vil vi være veldig attraktive for grønne industri-initiativer som dette, sier Tiril Fjeld, daglig leder i Haugaland Næringspark i en pressemelding.

Salten for Power

De er imidlertid ikke alene. I nord har 11 kommuner gått sammen i et strategisk nettverk der de har samlet næringslivet, energiselskapene og Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) for å tilby det de mener er en god løsning.

Et unikt, strategisk og utrolig godt samarbeid mellom kommuner og et samlet næringsliv i Salten

Marlen Rendal Berg

- Med et unikt, strategisk og utrolig godt samarbeid mellom kommuner og et samlet næringsliv i Salten, inviterer vi selskapene Equinor, Panasonic og Hydro, til å etablere en batterifabrikk på en industriell tomt i Fauske kommune, midt i hjertet av Salten, Nordland og Norge, sier ordfører i Fauske kommune Marlen Rendal Berg (Sp).

Elnar Holmen, direktør BRUS, Marlen Rendall Berg, ordfører Fauske, Ida Maria Pinnerød, regionrådsleder Salten-regionråd, Liina Verme Konsernsjef Salten Kraftsamband.
Elnar Holmen, direktør BRUS, Marlen Rendall Berg, ordfører Fauske, Ida Maria Pinnerød, regionrådsleder Salten-regionråd, Liina Verme Konsernsjef Salten Kraftsamband.

De 11 samarbeidende kommunene består av i Salten, Fauske, Bodø, Sørfold, Hamarøy, Steigen, Beiarn, Røst, Gildeskål, Saltdal, Meløy og Rødøy.

Med de store kraftressursene, med ren fornybar energi, og Nordens mest konkurransedyktige betingelser på kjøp av kraft er vi helt unike.

Elnar Remi Holmen

- Med de store kraftressursene, med ren fornybar energi, og Nordens mest konkurransedyktige betingelser på kjøp av kraft er vi helt unike. Tar vi med det gode samarbeidet mellom kommunene og et samlet næringsliv, og tilgangen på ledige arealer og nærhet til infrastruktur som flyplass og tog og havn, er Salten og Fauske en utrolig bra plassering for 2000 arbeidsplasser med en batterifabrikk oppbygging av en verdikjede til denne type aktivteter, sier administrerende direktør i Bodøregionens Utviklingsselskap, Elnar Remi Holmen.

De viser til at Salten-regionen tilhører elspotområde 4, som har et stort kraftoverskudd. Det utgjør ca. 4 TWh med vannkraft og et effektoverskudd på 1000 MW.

Flere kommer

Det forventes at også resten av landet er i ferd med å melde seg på i konkurransen.

Her kan du lese mer om batteriprosjektet.