Barrierestyring bekymrer

Publisert

Store forskjeller på innretningene.

Resultatene fra RNNP-rapporten viser at det fremdeles er betydelige utfordringer innen barrierestyring. Indikatorene viser at det er store forskjeller mellom innretningene, ikke bare i 2013, men også for de siste ti årene. For enkelte innretninger ligger feilratene vesentlig over de forventede verdiene. Barrierer som virker når det er behov for det er en forutsetning for sikker virksomhet. Derfor gjennomfører selskapene funksjonstester av tekniske barrierer under mest mulig reelle forhold. Data fra testene utgjør et vesentlig bidrag til RNNP-kartleggingen.

Til tross for stor oppmerksomhet på barrierestyring de siste årene ser vi dessverre ingen klar forbedring. Med tanke på det fokuset som bransjen de siste årene har hatt på forebygging av storulykker, burde det være mulig å få til større forbedringer på dette området enn dataene fra de senere årene viser, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.

Kilde: Ptil.no