Tina Bru må svare Stortinget om oljeåpning i nord

– Vi er enige om å sende spørsmål til Olje- og energidepartementet om åpningen.

Publisert

Olje- og energiminister Tina Bru (H) får tirsdag flere spørsmål fra Stortingets kontrollkomité om grunnlaget for å åpne Barentshavet sørøst for oljeaktivitet.

Det er klart etter et møte i kontroll- og konstitusjonskomiteen tirsdag.

– Vi er enige om å sende spørsmål til Olje- og energidepartementet om åpningen, sier SVs Freddy André Øvstegård til NTB.

Kjernen i saken er om Stortinget hadde all relevant informasjon da det ble åpnet for oljeaktivitet i det enorme havområdet i 2013.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal jobbe videre med spørsmålene, som vil bli sendt tirsdag.

Omstridt rapport

Det er allerede klart at Stortinget ber om formelt å få oversendt en rapport med verdivurderinger av mulige oljeforekomster fra 2013. Den mye omtalte rapporten inngikk ikke i Stortingets grunnlag da saken ble behandlet.

– Vi skal også be om dokumentene i korrespondansen i saken, mellom Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet, sier Øvstegård.

Han peker på at kommunikasjonen som har gått mellom departementet og ned i direktoratet, er et sentralt element i saken.

– Hittil fremstår det som at man har bedt om å få konkrete råd og bestemte konklusjoner, og at man tok vekk det som eventuelt måtte stride mot, sier SV-politikeren.

Nådde ikke Stortinget

Det var delelinjeavtalen mellom Norge og Russland i 2010 som gjorde det mulig å kartlegge havområdet nord for Finnmark og etter hvert åpne det for petroleumsvirksomhet.

Stor usikkerhet om lønnsomheten i oljeutvinning i nord har blitt et stadig større tema det siste tiåret.

Stortinget hadde tilgang til én rapport fra Oljedirektoratet da beslutningen om å åpne for oljeleting ble tatt i 2013. Da var det en rødgrønn regjering som styrte landet, og Ola Borten Moe (Sp) satt som olje- og energiminister.

Men som NRK nå har avdekket, fantes det ytterligere én rapport, som konkluderte med at oljeleting i Barentshavet kunne bli et tapsprosjekt for Norge. Den fikk altså Stortinget aldri se.

– Fra SV ønsker vi at det skal opprettes en kontrollsak og arrangeres en høring i saken. Det tror jeg er den beste måten å få de svarene vi trenger på, sier Øvstegård.

(©NTB)