Elvestuen vil si nei til nye oljeområder i nord

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) mener et varig vern for det nordlige Barentshavet må på plass og vil si nei til nye oljeområder.

Publisert

Elvestuen vil også flytte den såkalte iskanten sørover, noe som kan bli omstridt internt i regjeringen, skriver Dagbladet.

– Barentshavet nord må ut av diskusjonen og få varig vern. I tillegg må vi ta på alvor de faglige rådene om iskanten. I flertallet av rådene ligger den grensen mye lenger sør enn det som har vært sagt tidligere. Og det er klart at vi er nødt til å følge faglige råd, uten at jeg i dag kan si nøyaktig hvordan og hvor, sier Venstre-nestlederen.

I forvaltningsplanen for Barentshavet, som legges fram neste år, vil Elvestuen ha en «tydelig og streng grense for oljeaktivitet mot nord».

Definisjonen av iskanten er forstått som grensen for områder der det er mer enn 30 prosent sannsynlighet for sjøis i april måned. Iskanten er biologisk viktig, ikke minst fordi det foregår en intens produksjon av planteplankton der. Dyreplankton, fisk, sjøpattedyr og sjøfugl utnytter dette, og samles rundt iskanten.

I 2015 avviste Stortinget regjeringens ønske om å «flytte» iskanten ved å bruke oppdaterte tall, og det samme skjedde i 2017. I innstillingen slo energi- og miljøkomiteen, da ledet av Elvestuen, fast at «en eventuell ny definisjon av iskanten skal skje med utgangspunkt i en helhetlig revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten».

(©NTB)