56 utvinningstillatelser tildelt 36 oljeselskaper

Publisert

De mest utforskede delene av norsk sokkel er fordelt.

Regjeringen tilbyr 56 utvinningstillatelser til 36 ulike oljeselskaper i konsesjonsrunden som omfatter de mest utforskede delene av norsk sokkel.

– Det er svært gledelig at oljeselskapene viser så stor interesse for våre best kjente leteområder, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp). Han sier årets tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er blant de største på norsk sokkel.

– Tildelingen vil bidra til aktivitet og sysselsetting i petroleumsindustrien etter hvert som områdene blir utviklet, sier Lien.

De 56 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (27), Norskehavet (24) og Barentshavet (5). 36 ulike oljeselskaper, fra store internasjonale aktører til mindre norske leteselskaper, får tilbud om andeler i en eller flere av disse. 22 selskaper tilbys operatørskap.

  • Parkert rigg blir satt til brønnplugging fra mars
  • TFO-arealene er utvidet med 35 blokker i Norskehavet og elleve blokker i Barentshavet siden 2014. Før utlysningen for 2016 foreslås det å utvide med ytterligere 24 nye leteområder i Norskehavet og 32 i Barentshavet, noe flere miljøorganisasjoner har kritisert, ikke minst fordi leteområdene ligger langt mot nord.