- Jeg er glad over å kunne tilby 61 nye utvinningstillatelser

30 av 33 selskaper får letelisenser i TFO2020.

Publisert Sist oppdatert

Olje- og energidepartementet skriver i en pressemelding at de tilbyr 61 utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden TFO2020 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder).

- Jeg er glad over å kunne tilby 61 nye utvinningstillatelser i årets TFO-runde til et bredt mangfold av selskaper. Selskapene har vist stor interesse for å få tilgang til nytt leteareal, noe som viser at næringen har stor tro på fremtidig lønnsomhet fra leting på norsk sokkel. Det er bra for staten som ressurseier, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Utvinningslisensene fordeler seg på 30 selskaper. Det betyr at det var tre selskaper som søkte om lisens, uten å få det.

De 61 utvinningslisensene fordeler seg slik:

 • Nordsjøen: 34
 • Norskehavet: 24
 • Barentshavet: 3

- Konsesjonsrundene er en grunnpilar i vår petroleumspolitikk. TFO-rundene omfatter nå størstedelen av tilgjengelig leteareal på norsk sokkel. Mer leting som gir nye funn er avgjørende for å opprettholde et høyt aktivitetsnivå, sysselsetting og inntekter fra Norges største næring på sikt. Nå venter jeg bare på at aktiviteten kan settes i gang og at nye funn gjøres, sier Bru.

I Oljedirektoratet er det godt fornøyd med antall søkere.

– Årets tildeling med 61 nye utvinningstillatelser fra hele 30 selskap viser at petroleumsnæringen fortsatt har store forventninger til å gjøre lønnsomme funn på norsk sokkel, sier direktør for lisensforvaltning i Oljedirektoratet, Kalmar Ildstad.

Godt fornøyde er de også i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

- Også i annerledesåret 2020 ser vi et høyt antall utvinningstillatelser i tildelingsrunden. Det bidrar til å holde aktivitetsnivået oppe, og er viktig for å sikre fremtidige arbeidsplasser og inntekter, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

I miljøpartiet SV og miljørganisasjonen Greenpeace er de imidlertid sterkt kritiske.

- Under to uker etter at regjeringen la fram regjeringen klimaplan, viser hun nå sitt sanne ansikt og lar klimakravene gjelde alle andre enn oljedirektørene. Regjeringen stikker hodet i sanden istedenfor å erkjenne at norsk olje ødelegger klimaet, sier Lars Haltbrekken.

– Det er bare litt over en uke siden regjeringen la frem en klimaplan for å kutte utslippene og nå målene i Paris-avtalen. Nå fortsetter de å torpedere sin egen klimasatsing gjennom å la oljeselskapene lete etter mer olje og gass. Det henger ikke på greip, sier Frode Pleym i Greenpeace.

Dette er selskapene som tildeles lisenser i TFO 2020:

 1. Aker BP (10 lisenser / 8 operatørskap)
 2. AS Norske Shell (1 lisens / 1 operatørskap)
 3. Chrysaor (6 lisenser / 3 operatørskap)
 4. Concedo (1 lisens)
 5. ConocoPhillips (4 lisenser /3 operatørskap )
 6. DNO (10 lisenser /4 operatørskap )
 7. Edison (2 lisenser)
 8. Equinor (17 lisenser / 10 operatørskap)
 9. INEOS (4 lisenser / 1 operatørskap)
 10. Inpex (2 lisenser / 1 operatørskap)
 11. Kufpec (1 lisens)
 12. Lime (4 lisenser)
 13. Lotos (3 lisenser )
 14. Lundin (19 lisenser / 7 operatørskap )
 15. MOL (1 lisens / 1 operatørskap)
 16. M Vest (2 lisenser)
 17. Neptune (6 lisenser / 3 operatørskap )
 18. OKEA (6 lisenser / 4 operatørskap )
 19. OMV (3 lisenser / 3 operatørskap )
 20. One Dyas (6 lisenser)
 21. Pandion (5 lisenser)
 22. Petrolia NOCO (3 lisenser /1 operatørskap )
 23. PGNiG (4 lisenser)
 24. Source (4 lisenser)
 25. Spirit (3 lisenser)
 26. Sval (5 lisenser / 1 operatørskap )
 27. Total (3 lisenser)
 28. Vår Energi (10 lisenser / 5 operatørskap )
 29. Wellesley (2 lisenser / 1 operatørskap )
 30. Wintershall DEA (16 lisenser / 4 operatørskap )

I en opptelling som ble gjort i oktober i fjor, kom det frem at det totalt er godkjent 246 PUD-er (plan for utbygging og drift) på norsk sokkel. Det er Nordsjøen som er fullstendig dominerende med godt over 80 prosent av de godkjente prosjektene så langt i Norges olje- og gasshistorie.

Powered by Labrador CMS