Bru åpner nye oljefelt i nord

Miljøbevegelsen river seg i håret over den 25. konsesjonsrunden for nye letelisenser.

Publisert Sist oppdatert

Olje- og energiminister Tina Bru (H) utlyser åtte nye leteområder i Barentshavet i 25. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Miljøbevegelsen river seg i håret.

De åtte leteområdene omfatter 125 blokker i Barentshavet. I tillegg utlyses ett leteområde med elleve blokker i Norskehavet.

Oljeselskapene får frist til 23. februar for å søke på utvinningstillatelsene.

– Om lag 200.000 personer er sysselsatt enten direkte eller indirekte i petroleumssektoren i Norge. Nye funn er avgjørende for den videre aktiviteten for å skape ringvirkninger, lønnsomme arbeidsplasser, verdiskaping i hele landet og inntekter til fellesskapet, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) i en pressemelding.

Hun kaller konsesjonsrunden en direkte oppfølging av regjeringsplattformen og Stortingets ønske.

Miljøkritikk

Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg mener på sin side at utlysningene er oppsiktsvekkende sett i lys av at regjeringen nå venter på dom fra Høyesterett i klimasøksmålet, der Greenpeace og Natur og Ungdom har saksøkt staten for tildelingene i 23. konsesjonsrunde.

– Her viser statsminister Erna Solbergs regjering nok en gang at hensynet til klima og natur ikke gis noen hensyn i norsk oljepolitikk, sier Lundberg.

Strutsepolitikk, mener leder Frode Pleym i Greenpeace Norge.

– Midt i en klimakrise velger de altså å legge til rette for mer olje i våre sårbare nordområder, som i tillegg kan koste skattebetalerne dyrt, sier han.

SVs Lars Haltbrekken beskylder regjeringen for å spille russisk rulett med viktige naturressurser.

– Absolutt alle miljøfaglige advarsler mot oljeboring er overkjørt. De kan jo hilse til barnebarna våre og si lykke til.

Forsinket av iskantstrid

Det er en såkalt nummerert konsesjonsrunde som nå er i gang.

Disse konsesjonsrundene omfatter umodne deler av norsk sokkel der usikkerheten til leteaktiviteten er større, men der det samtidig er mulighet for å gjøre store nye funn.

Den 25. konsesjonsrunden har vært utsatt i påvente av ny forvaltningsplan for Barentshavet, der regjeringen også kom med en ny definisjon av den såkalte iskanten, som setter grensa for hvor langt nord det skal være tillatt å bore etter olje og gass.

Forvaltningsplanen og den nye iskanten ble vedtatt i Stortinget i juni.

Kritikk i høringen

I høringen om konsesjonsrunden tidligere i høst var Miljødirektoratet sterkt kritisk til de planlagte tildelingene.

«Vi kan ikke se at klimarisiko er vurdert. Miljødirektoratet anbefaler at etterspørselsrisikoen forbundet med klimamålene nedfelt i Parisavtalen vurderes før utlysning av nye blokker i 25. konsesjonsrunde, både knyttet til enkeltblokkene og det totale omfanget av utlysningen», skriver Miljødirektoratet i sitt høringssvar.

Miljødirektoratet stilte også spørsmål ved utlysningenes lønnsomhet.

«Flere av blokkene som foreslås lyst ut i Barentshavet er lokalisert i områder preget av lange avstander, vintermørke og is, noe som gjør både leting, utbygging og forsvarlig beredskap mer utfordrende og følgelig mer kostbart. Erfaringene fra utbyggingene som så langt er gjennomført i Barentshavet viser at disse har vært kostbare og har gitt store utfordringer», påpekte direktoratet.

Haltbrekken er bekymret.

– Faren er stor for at flere av disse oljefeltene kan bli et pengetap for den norske velferdsstaten, i tillegg til at de blir klimabomber, sier han.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS