Ellen Bakken, sjeføkonom i Norsk olje og gass.
Ellen Bakken, sjeføkonom i Norsk olje og gass.

Oljebransjen investerer fortsatt mest i Nordsjøen

- I Barentshavet mangler det en del infrastruktur.

Publisert Sist oppdatert

I dag la bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass frem investeringsanalysen for 2021, og der kommer det frem at det ikke ser så verst ut for investeringene de kommende fem årene.

- Skattepakken fungerer. Den fjernet koronausikkerheten, og den førte til et stemingsskifte, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass når hun presenterer analyserapporten.

Der kommer det frem at investeringene på norsk sokkel vil gå noe ned de kommende årene, men at det fortsatt vil holde seg relativt høyt:

  • 2020: 186,2 milliarder kroner
  • 2021: 178,4 milliarder kroner
  • 2022: 161,3 milliarder kroner
  • 2023: 161,9 milliarder kroner
  • 2024: 167,5 milliarder kroner
  • 2025: 145,6 milliarder kroner

Disse tallene baserer seg på informasjon som Norsk olje og gass har fått fra 13 operatørselskaper som i fjor sto for om lag 98 prosent av produksjonen på norsk sokkel.

Samtidig presiseres det at det er en potensiell oppside, og at det kan komme flere investeringer etter hvert som det gjøres nye funn.

Det er da også investeringene i feltene med funn som utgjør brorparten av investeringene. I neste år utgjør det 140 av de totalt 178 milliardene det er snakk om. For 2021 fordeler investeringene seg slik:

  • Investeringer felt og funn: 140,0 milliarder kroner
  • Nedstenging og fjerning: 9,1 milliarder kroner
  • Rørtransport og landvirksomhet: 4,3 milliarder kroner
  • Leting og konseptstudier: 25,0 milliarder kroner

Når det snakkes om norsk sokkel, er det snakk om Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Nordsjøen er det mest modne området, og der er infrastrukturen godt utbygd. Det gjør det mulig å få god lønnsomhet ut av selv relativt små funn. På tross av at mye olje og gass er hentet opp over de siste 50 årene, er det fortsatt der det investeres absolutt mest. I 2021 vil investeringene i Nordsjøen utgjøre omtrent 75 prosent av alle investeringene. Det vil falle til 60 prosent i 2025, men det betyr at Nordsjøen fortsatt vil være markant større enn Norskehavet og Barentshavet tilsammen.

Brorparten av investeringene går fortsatt til Nordsjøen, selv om det har blitt utvinnet olje derfra i 50 år.
Brorparten av investeringene går fortsatt til Nordsjøen, selv om det har blitt utvinnet olje derfra i 50 år.

- I Barentshavet, som det er det minst modne området, mangler det en del infrastruktur, sier Ellen Bakken, sjeføkonom i Norsk olje og gass under sin presentasjon.

Hun påpeker samtidig at det er flere prosjekter som ligger til modning, og hun tror flere av disse prosjektene vil kunne gi drahjelp til andre prosjekter etter hvert som de får mer infrastruktur på plass.

Investeringsanalysen forventer da også gradvis større investeringer i både Norskehavet og Barentshavet.

I rapporten påpekes det at mange av investeringene også er i elektrifiseringsprosjekter.

- Vi ser et økende innslag av elektrifiseringsprosjekter i porteføljen, som sammen med nye prosjekters utforming gir en sterk indikasjon på at klimamålene er en integrert del av planene forvidere utvikling av sokkelen, heter det i analysen.

Det var et poeng som også Hauglie tok opp i sin presentasjon.

- Vi fikk vedtatt økt mål om reduserte utslipp. Det kommer til å bli krevende for oss som bransje, men vi kommer til å jobbe målrettet med å nå de, sier Hauglie.

Powered by Labrador CMS