Statfjord, her representert ved Statfjord C, har den laveste investeringskostnaden per fat med oljeekvivalenter.
Statfjord, her representert ved Statfjord C, har den laveste investeringskostnaden per fat med oljeekvivalenter.

Dette er Norges billigste og dyreste olje- og gassfelt

Se hvilke felt som ligger best og dårligst an til å gå i pluss med dagens lave oljepriser.

Publisert Sist oppdatert

Oljeprisen er for tiden veldig lav som følge av både koronaviruset og priskrigen mellom OPEC og Russland.

Dette går hardt utover olje- og gassnæringen, samt Norges skatteinntekter. På kort sikt er fortsatt de fleste norske felt lønnsomme, og det er uansett lønnsomt å opprettholde driften på alle feltene - fordi driftskostnadene er lavere enn oljeprisen.

I skrivende stund ligger oljeprisen på rundt 34 dollar fatet, men bare den siste måneden har den svingt mellom 22,74 og 37,84 dollar. Med dagens dollarkurs på 10,26 kroner betyr det at oljen har kostet alt mellom 233,31 og 388,24 kroner fatet, og at den akkurat nå ligger på 348,84 kroner fatet.

Det er derfor veldig interessant å vite hvilke felt som tjener penger - og hvilke som ikke gjør det, med dagens oljepris.

Mangler oversikt over feltkostnadene

Dessverre er ikke oversikten over hvilke felt som er lønnsomme og hvilke som ikke er det, offentlig tilgjengelig. Oljedirektoratet sitter på tallene, som er oppgitt i PUD-ene som er levert inn til olje- og energidepartementet. Når enerWE spør om å få se tallene, får vi dessverre beskjed om at de ikke har lov til å utlevere en slik oversikt.

Flere selskaper oppgir «break even»- pris for noen av feltene sine, samt at de i noen tilfeller oppgir hva det koster å produsere.

Equinor oppgir for eksempel at Johan Sverdrup har en break «even pris» på under 20 dollar fatet, og at produksjonskostnaden er på under 2 dollar fatet. Det betyr at de trenger en oljepris målt i norske kroner på 205,20 kroner fatet for å tjene penger, og kun 20,52 kroner for å opprettholde produksjonen. Disse tallene gjør det mulig å anslå hvor mye feltet tjener, og cirka hvor mye dette feltet alene bidrar med i skatteinntekter til den norske stat.

Det har enerWE gjort i en egen sak om Johan Sverdrup, men vi skulle så gjerne ha presentert tilsvarende oversikt for resten av feltene på norsk sokkel. Det ville gitt både oljebransjen og kritikerne et bedre grunnlag for å diskutere olje- og gassbransjens nåtid og fremtid.

For uten en slik oversikt blir debatten i stor grad preget av synsing og meninger som ikke nødvendigvis har rot i virkeligheten. Da preges samfunnsdebatten om oljebransjen av hva man mener om den, og vi risikerer at politiske beslutninger tas på sviktende grunnlag. Det er en feil som kan slå begge veier.

Totale investeringer per felt

Oljedirektoratet har en åpent tilgjengelig faktaside med mye informasjon om feltene på norsk sokkel. Der kan hvem som helst gå inn og se en rekke detaljer om hvert felt, og det inkluderer blant annet hvor mye som er investert fra år til år, hvor mye som er planlagt investert fremover og hvor mye man antar kan hentes ut fra hvert felt.

Hvis vi legger sammen alle investeringene som allerede er gjort og de planlagte investeringene er det selvsagt de største feltene som kommer ut på topp:

 1. TROLL: 249 milliarder kroner
 2. EKOFISK: 188 milliarder kroner
 3. SNORRE: 146 milliarder kroner
 4. JOHAN SVERDRUP: 141 milliarder kroner
 5. GULLFAKS: 124 milliarder kroner
 6. OSEBERG: 116 milliarder kroner
 7. ÅSGARD: 108 milliarder kroner
 8. VALHALL: 100 milliarder kroner
 9. HEIDRUN: 89 milliarder kroner
 10. ELDFISK: 85 milliarder kroner

Her må vi presisere at disse tallene alene ikke nødvendigvis gir et helt korrekt bilde. Vi har lagt sammen investeringene som er oppgitt, men vi har ikke tatt høyde for inflasjon. Det betyr at eldre felt tilsynelatende kommer billigere ut enn nyere felt.

Det er også knyttet mye usikkerhet til fremtidige investeringer. De kan øke, minske, eller rett og slett skrinlegges hvis markedet utvikler seg annerledes enn forventet. Sistnevnte er da også en spesielt aktuell problemstilling i dagens situasjon.

Norsk sokkel er også preget av utstrakt samarbeid på tvers av både bransjen og feltene. Mye av aktiviteten er knyttet sammen for å utnytte ressursene best mulig. Det betyr at noen felt har større investeringer mens andre felt kan utnytte den samme infrastrukturen. Det gjelder forøvrig også på tvers av landegrensen mot Storbritannia.

Vi tror likevel at tallene gir en interessant pekepinn på hvor store investeringer det faktisk er snakk om, samt hvor store de forskjellige feltene er - målt opp mot hverandre.

Investeringer per fat

Det er interessant å se hvilke felt som har de største investeringene, men det gir ikke et godt bilde av kostnadene. For å få det må vi dele investeringskostnadene på hvor mye de produserer.

Hvis vi setter opp en tilsvarende topp 10 liste over kostnadene per fat, blir det helt andre felt på topp:

 1. FLYNDRE: 957,07 kr/fat oljeekvivalenter
 2. SINDRE: 751,76 kr/fat oljeekvivalenter
 3. TAMBAR ØST: 397,09 kr/fat oljeekvivalenter
 4. BØYLA: 310,36 kr/fat oljeekvivalenter
 5. SKULD: 273,08 kr/fat oljeekvivalenter
 6. GOLIAT: 263,71 kr/fat oljeekvivalenter
 7. MARIA: 240,24 kr/fat oljeekvivalenter
 8. VALEMON: 221,28 kr/fat oljeekvivalenter
 9. KNARR: 197,71 kr/fat oljeekvivalenter
 10. YME: 197,48 kr/fat oljeekvivalenter

Det er kanskje vel så interessant å se hvilke felt som har de laveste investeringene per fat:

 1. STATFJORD: 18,18 kr/fat oljeekvivalenter
 2. SLEIPNER VEST: 19,82 kr/fat oljeekvivalenter
 3. MIKKEL: 21,40 kr/fat oljeekvivalenter
 4. RINGHORNE ØST: 22,30 kr/fat oljeekvivalenter
 5. TROLL: 22,36 kr/fat oljeekvivalenter
 6. KVITEBJØRN: 23,77 kr/fat oljeekvivalenter
 7. STATFJORD ØST: 23,97 kr/fat oljeekvivalenter
 8. SNØHVIT: 24,94 kr/fat oljeekvivalenter
 9. ÆRFUGL: 25,42 kr/fat oljeekvivalenter
 10. ORMEN LANGE: 25,93 kr/fat oljeekvivalenter

Så må vi nok en gang komme med noen viktige presiseringer av hva tallene faktisk viser, og hva de ikke viser.

Tallene sier noe viktig, men langt fra alt

Dette er tall som kun tar for seg investeringskostnadene. De inkluderer ikke finansieringskostnader og andre utgifter knyttet til prosjektfinansieringen. Dette er altså tall som er markant lavere enn de ofte brukte CAPEX-tallene som bransjen opererer med når det er snakk om investerings- og finansieringskostnader.

Tallene inkluderer heller ikke driftskostnadene, eller OPEX som de gjerne betegnes som.

Hvis vi tar en titt på tallene for Johan Sverdrup, så ser vi at med en total investering 141 milliarder kroner og totalt 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter, så ender vi opp med en investeringskostnad per fat på 52,81 kroner fatet. Det er markant mindre enn de 205,20 kronene som operatøren Equinor oppgir som total «break even»-pris.

Med en investeringskostnad som er kun én fjerdedel av det Equinor oppgir som totalkostnad per fat, er det åpenbart at denne oversikten har noen store svakheter.

På den andre siden er det i seg selv også en interessant observasjon at selve investeringsbeløpet ikke utgjør en større andel enn det tabellen nederst i artikkelen viser. Det kan muligens tyde på at selskapene tar litt godt i når de anslår sin «break even»-pris.

Samtidig sier det veldig mye om de feltene som selv bare med disse rene investeringstallene er oppe på en pris per fat på rundt 200 kroner. Det gjelder for eksempel Valemon, YME og Martin Linge. De vil tydeligvis slite med dagens prisnivå.

I den andre listen har vi feltene med lavest investeringskostnad. Her kommer Statfjord best ut. Det har mange årsaker, men én av disse er at det er et gammelt felt med investeringer helt siden 1974. Da gir manglende inflasjonsjustering utslag i denne oversikten.

Vi må også bemerke at denne utregningen baserer seg på totale investeringer og total produksjon. Vi skiller ikke mellom olje, gass NGL og kondensat, men forholder oss til samlebegrepet oljeekvivalenter. Det kan også gi utslag for kostnadsbildet, spesielt på feltene der det er store forskjeller i andelen olje og gass.

Estimerte driftskostnader på 50-100 kroner fatet

Som nevnt innledningsvis er ikke de nøyaktige tallene for hvert enkelt felt offentlig tilgjengelig. Det er heller ikke driftskostnadene. Equinor oppgir at de i snitt har en kostnad på 5,3 dollar fatet for sine felt, og vi hører fra forskjellige kilder at det typisk ligger på mellom 5 og 10 dollar fatet på norsk sokkel.

Det betyr at man kan legge til et sted mellom 50 til 100 kroner på hvert fat, men det er ikke usannsynlig at noen felt har betydelig høyere driftskostnader enn det.

Selv med mange og tydelige forbehold, mener vi at denne oversikten gir et interessant oversiktsbilde over kostnadene på norsk sokkel.

På den ene siden indikerer tallene at veldig mange av feltene vil klare seg godt og kan levere overskudd til både oljeselskapene og den norske stat selv på relativt lave prisnivåer. På den andre siden viser den at det tildels er store forskjeller på hva feltene har kostet, og at det åpenbart er noen som vil få trøbbel med dagens oljepriser.

Investeringskostnad per fat

# Feltnavn Investering (millioner kroner) Oljeekvivalenter (millioner fat) Kostnad per fat Operatør Område
1FLYNDRE6020,6kr 957,07Total Oil UK LimitedNordsjøen
2SINDRE3310,4kr 751,76Equinor Energy ASNordsjøen
3TAMBAR ØST10742,7kr 397,09Aker BP ASANordsjøen
4BØYLA546617,6kr 310,36Aker BP ASANordsjøen
5SKULD1077039,4kr 273,08Equinor Energy ASNorskehavet
6GOLIAT52416198,8kr 263,71Vår Energi ASBarentshavet
7MARIA1538364,0kr 240,24Wintershall Dea Norge ASNorskehavet
8VALEMON23884107,9kr 221,28Equinor Energy ASNordsjøen
9KNARR1411571,4kr 197,71A/S Norske ShellNordsjøen
10YME24147122,3kr 197,48Repsol Norge ASNordsjøen
11MARTIN LINGE51282262,2kr 195,61Equinor Energy ASNordsjøen
12SKOGUL18899,8kr 192,51Aker BP ASANordsjøen
13ODA585532,6kr 179,35Spirit Energy Norway ASNordsjøen
14HYME458928,8kr 159,29Equinor Energy ASNorskehavet
15IVAR AASEN28190182,4kr 154,54Aker BP ASANordsjøen
16HANZ268117,4kr 154,43Aker BP ASANordsjøen
17GINA KROG31351208,8kr 150,13Equinor Energy ASNordsjøen
18URD861758,3kr 147,78Equinor Energy ASNorskehavet
19SKARV47320379,0kr 124,86Aker BP ASANorskehavet
20NOVA948378,8kr 120,42Wintershall Dea Norge ASNordsjøen
21OSEBERG ØST17758153,0kr 116,04Equinor Energy ASNordsjøen
22SOLVEIG651158,0kr 112,27Lundin Norway ASNordsjøen
23JOHAN CASTBERG61041559,2kr 109,16Equinor Energy ASBarentshavet
24FENJA1041196,6kr 107,76Neptune Energy Norge ASNorskehavet
25AASTA HANSTEEN36614344,1kr 106,42Equinor Energy ASNorskehavet
26EDVARD GRIEG29137303,1kr 96,15Lundin Norway ASNordsjøen
27NJORD38984420,7kr 92,66Equinor Energy ASNorskehavet
28BALDER61944692,7kr 89,43Vår Energi ASNordsjøen
29GUDRUN24295282,5kr 86,00Equinor Energy ASNordsjøen
30VALE280733,1kr 84,84Spirit Energy Norway ASNordsjøen
31MORVIN809596,9kr 83,51Equinor Energy ASNorskehavet
32DVALIN9864118,3kr 83,37Wintershall Dea Norge ASNorskehavet
33VISUND SØR539564,7kr 83,35Equinor Energy ASNordsjøen
34BYRDING98512,3kr 80,31Equinor Energy ASNordsjøen
35VALHALL998061260,3kr 79,19Aker BP ASANordsjøen
36SVALIN474360,6kr 78,30Equinor Energy ASNordsjøen
37ALVHEIM29784389,0kr 76,56Aker BP ASANordsjøen
38TRYM300839,4kr 76,39DNO Norge ASNordsjøen
39UTGARD161021,3kr 75,50Equinor Energy ASNordsjøen
40TRESTAKK547275,0kr 72,92Equinor Energy ASNorskehavet
41GJØA34190474,1kr 72,12Neptune Energy Norge ASNordsjøen
42ELDFISK854731203,8kr 71,00ConocoPhillips Skandinavia ASNordsjøen
43SNORRE1455572057,3kr 70,75Equinor Energy ASNordsjøen
44MARULK432161,3kr 70,46Vår Energi ASNorskehavet
45KRISTIN28574420,4kr 67,96Equinor Energy ASNorskehavet
46GIMLE173526,4kr 65,83Equinor Energy ASNordsjøen
47OSEBERG SØR39497611,9kr 64,55Equinor Energy ASNordsjøen
48VOLUND561787,4kr 64,29Aker BP ASANordsjøen
49GULLFAKS SØR710661132,8kr 62,73Equinor Energy ASNordsjøen
50DUVA526088,4kr 59,52Neptune Energy Norge ASNordsjøen
51VIGDIS28682492,2kr 58,27Equinor Energy ASNordsjøen
52VISUND41587722,2kr 57,59Equinor Energy ASNordsjøen
53HEIDRUN894571567,8kr 57,06Equinor Energy ASNorskehavet
54BRAGE24033435,5kr 55,18Wintershall Dea Norge ASNordsjøen
55JOHAN SVERDRUP1413042675,6kr 52,81Equinor Energy ASNordsjøen
56BAUGE372473,3kr 50,78Equinor Energy ASNorskehavet
57VESLEFRIKK19827405,6kr 48,89Equinor Energy ASNordsjøen
58ALVE424989,0kr 47,74Equinor Energy ASNorskehavet
59GULLFAKS1241952613,6kr 47,52Equinor Energy ASNordsjøen
60TAMBAR4590100,4kr 45,72Aker BP ASANordsjøen
61NORNE31666699,3kr 45,29Equinor Energy ASNorskehavet
62DRAUGEN44535993,0kr 44,85OKEA ASANorskehavet
63VEGA13305314,2kr 42,35Wintershall Dea Norge ASNordsjøen
64TORDIS19858469,1kr 42,33Equinor Energy ASNordsjøen
65EKOFISK1880784612,3kr 40,78ConocoPhillips Skandinavia ASNordsjøen
66ÅSGARD1084462666,9kr 40,66Equinor Energy ASNorskehavet
67GRANE37145946,1kr 39,26Equinor Energy ASNordsjøen
68SLEIPNER ØST29603761,0kr 38,90Equinor Energy ASNordsjøen
69TYRIHANS22025577,2kr 38,16Equinor Energy ASNorskehavet
70ULA21501576,4kr 37,31Aker BP ASANordsjøen
71FRAM14146396,4kr 35,69Equinor Energy ASNordsjøen
72VILJE338194,9kr 35,62Aker BP ASANordsjøen
73SYGNA245971,3kr 34,50Equinor Energy ASNordsjøen
74OSEBERG1155053431,4kr 33,66Equinor Energy ASNordsjøen
75TOR10228304,4kr 33,60ConocoPhillips Skandinavia ASNordsjøen
76HEIMDAL10953332,7kr 32,92Equinor Energy ASNordsjøen
77SKIRNE271082,4kr 32,89Total E&P Norge ASNordsjøen
78EMBLA3720120,5kr 30,87ConocoPhillips Skandinavia ASNordsjøen
79STATFJORD NORD7748279,5kr 27,72Equinor Energy ASNordsjøen
80ORMEN LANGE521222010,4kr 25,93A/S Norske ShellNorskehavet
81ÆRFUGL8128319,7kr 25,42Aker BP ASANorskehavet
82SNØHVIT402251612,6kr 24,94Equinor Energy ASBarentshavet
83STATFJORD ØST6919288,7kr 23,97Equinor Energy ASNordsjøen
84KVITEBJØRN22598950,5kr 23,77Equinor Energy ASNordsjøen
85TROLL24865411122,1kr 22,36Equinor Energy ASNordsjøen
86RINGHORNE ØST2345105,2kr 22,30Vår Energi ASNordsjøen
87MIKKEL7664358,2kr 21,40Equinor Energy ASNorskehavet
88SLEIPNER VEST252061271,9kr 19,82Equinor Energy ASNordsjøen
89STATFJORD804824427,0kr 18,18Equinor Energy ASNordsjøen
Powered by Labrador CMS