- Vi vet at importbehovet i Europa går opp fordi det er nesten ingen egenproduksjon igjen

Gass for 200 milliarder kroner i Barentshavet ligger og venter på økt transportkapasitet.

Publisert

Mandag denne uken tok Gassco-sjef turen til Oslo for å overlevere rapporten om hvordan gassen i Barentshavet Sør kan transporteres ut.

I dag håndteres dette gjennom LNG som fraktes på skip fra anlegget på Melkøya i Finnmark. Kapasiteten der er imidlertid begrenset til 7,4 milliarder kubikkmeter per år, og den er allerede fullbooket med mer til av produksjonen fra Goliat.

Det betyr at kapasiteten må økes hvis det skal bli mulig å hente ut mer fra andre eksisterende og fremtidige funn. Da er alternativene enten å investere i ny eller økt LNG-kapasitet eller bygging av rørledninger. Ifølge Leversund og rapporten er begge deler samfunnsøkonomisk lønnsomt.

På spørsmål fra enerWE om det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å gjøre begge deler, er svaret nei, men det er lønnsomt å gå videre med begge deler nå.

- På et eller annet tidspunkt må det gjøres et valg, sier Leversund.

Han er samtidig klar på at dette ikke er noe som kan vente for lenge.

Løsningene må være på plass i 2026

Frode Leversund

- Løsningene må være på plass i 2026, sier Leversund.

Det er mange som mener mye om norsk gass i et klimaperspektiv. På den ene siden er gassen et mer klimavennlig alternativ sammenlignet med kull, og så lenge gassen fortrenger kull bidrar den til å kutte klimautslippene.

På den annen side er det fortsatt en energikilde med utslipp, og når Europa har kvittet seg med kullet forventes det at gass blir den neste energikilden som må fases ut. Det påvirker diskusjonen om investeringer i omfattende og dermed kostnadskrevende infrastruktur.

I 2018 utgjorde gasseksporten like store verdier for Norge som oljen. Gassprisen var imidlertid markant lavere i 2019, og det betyr at størrelsesforholdet har endret seg igjen selv om gasseksporten var nesten like høy målt i volum.

I dag ligger gassprisen ca en krone og nitti øre

Frode Leversund

- I dag ligger gassprisen ca en krone og nitti øre, sier Leversund.

Det er likefullt snakk om betydelige beløp. Ifølge rapporten er det innrapporterte gassressurser i Barentshavet sør i en størrelsesorden på 104 milliarder kubikkmeter med gass. Med dagens relativt lave gasspris tilsvarer det verdier for 200 milliarder kroner.

Når enerWE spør Gassco-sjefen er han imidlertid klar på at det er opp til markedet å gjøre sine egne vurderinger. Han forteller at Gassco legger til grunn forutsetningene som ligger i statsbudsjettene, og han presiserer at arbeidet fortsatt er i en såpass tidlig fase at det fortsatt er mye som må finregnes på.

- Estimatene er uklassifiserte. Det er så tidlig i arbeidet at det ikke er regnet inn en sannsynlighet i estimatet, sier Leversund.

Det er EU-landene som er Norges gasskunder, og investeringene i rørsystemet påvirkes derfor veldig av hva EU tenker om fremtidig bruk av gass. Her spriker signalene som EU sender ut.

På den ene siden er EU klare på at de skal gjennomføre kutt i utslippene, og at de frem mot 2050 ser for seg å bli mindre avhengig av blant annet gass. På den annen side er de fortsatt avhengig av gassen, og de inngår avtaler med Russland om blant annet Nord Stream 2 på tross av at USA truer med boikott. Det signaliserer en forventning om at de vil bruke gass i mange år fremover.

Gassco-sjefen vil ikke si noe om Nord Stream 2 på noe som helst vis påvirker norsk gass.

- Nord Stream 2 vil jeg ikke uttale meg om, sier Leversund.

Han velger isteden å påpeke at vi også bygger gassledninger til flere europeiske kunder.

I 2022 kommer ny rørledning fra norsk sokkel til Polen

Frode Leversund

- I 2022 kommer ny rørledning fra norsk sokkel til Polen, Baltic Pipe, sier Leversund.

Han påpeker at gassetterspørselen i EU peker oppover fordi deres egen gassproduksjon synker.

- Vi vet at importbehovet i Europa går opp fordi det er nesten ingen egenproduksjon igjen, sier Leversund.

Han mener derfor det er god grunn til å tro på langsiktige leveranser av gass til kunder i Europa.

På spørsmål om hva som bør skje nå som rapporten er levert, er Gassco-sjefen klar på at myndighetene bør følge opp med en gang.

- Man bør ta en del av observasjonene her direkte videre i et modningsløp i løpet av våren, sier Leversund til enerWE.