- Vi håper denne rapporten kan bidra til en fortsatt positiv petroleumsutvikling i nord

Petro Arctic håper Gassco-rapporten motiverer til mer leting i Barentshavet.

Publisert

Mandag overleverte Gassco-sjef Frode Leversund en rapport som tar til orde for at det er nødvendig å ruste opp transportkapasiteten for å hente ut gassen i Barentshavet.

Gassco har et 9000 km langt rørnettverk på norsk sokkel, men det stopper ved Aasta Hansteen vest for Bodø. Derfra og opp til Barentshavet er det et godt stykke.

I dag er det et anlegg på Melkøya i Finnmark som tar imot gassen fra Goliat, og så endes den til kundene via LNG-skip. Kapasiteten her utnyttes allerede fullt ut, så hvis det skal hentes ut mer gass fra Barentshavet må transportkapasiteten utvides. Det betyr enten rørledninger eller ny/utvidet LNG-kapasitet.

Det reagerer miljøorganisasjonen Greenpeace negativt på.

– Vi risikerer å investere milliarder i ny gassinfrastruktur som blir avleggs i takt med at EU faser ut gass som energikilde. Det er en enorm feilinvestering, som ikke kunne skjedd på et mindre gunstig tidspunkt enn i klimakrisen vi nå befinner oss i, sier kampanjeleder Erlend Tellnes til NTB.

Gassco mener på sin side at EU uansett trenger den norske gassen i mange år fremover som følge av manglende egen kapasitet. Han viser til at det nå kommer et nytt gassrør til Polen.

- I 2022 kommer ny rørledning fra norsk sokkel til Polen, sier Frode Leversund til enerWE.

I tillegg satser også EU på Nord Stream 2 fra Russland, og det gjør de på tross av sanksjonstrusler fra USA.

I Nord-Norge er interesseorganisasjonen Petro Arctic veldig begeistret for rapporten.

- Vi i Petro Arctic håper denne rapporten fra Gassco kan bidra til en fortsatt positiv petroleumsutvikling i nord, og ikke minst hvordan mer leting og nye funn i Barentshavet kan bidra til ytterligere ringvirkninger i hele landsdelen, sier direktør Kjell Giæver i Petro Arctic.

Han slår fast at rapporten er en god nyhet for alle som er opptatt av aktivitet i nord, og alle som jobber i industrien i Nord-Norge.