Oslo  20160726.Høyesteretts hus, tidligere Justisbygningen i Oslo tegnet av Hans Jacob Sparre. Bygningen ligger på Høyesteretts plass og er sete for Norges Høyesterett.Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Oslo 20160726.Høyesteretts hus, tidligere Justisbygningen i Oslo tegnet av Hans Jacob Sparre. Bygningen ligger på Høyesteretts plass og er sete for Norges Høyesterett.Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Høyesterett avviser klimaanken

Publisert

Høyesterett avviser klimaanken til Natur og Ungdom og Greenpeace. Miljøorganisasjonene saksøkte staten for oljeboring i Barentshavet.

Oslo tingrett avviste i januar i år organisasjonenes krav om at vedtaket om boring i Barentshavet skulle kjennes ugyldig.

Siden har Natur og Ungdom og Greenpeace anket, og argumentert for å få anken akseptert direkte til Høyesterett fordi det hastet å få stanset de omstridte oljelisensene av hensyn til klimatrusselen.

Ankeutvalget i Høyesterett konkluderte torsdag med at klimasøksmålet ikke slipper inn med direkte anke til Høyesterett.

For å kunne gå direkte til Høyesterett, kreves det både at saken er av særlig prinsipiell betydning, og at det er viktig med rask avklaring, skriver Rett24. I Oslo tingrett var det regjeringsadvokat Fredrik Sejersted som behandlet saken på vegne av staten.

– Vi tar beslutningen til etterretning. Resultatet var ikke overraskende, når man kjenner lovens kriterier for direkte anke og Høyesteretts praksis rundt dette. Fra statens side vil vi nå bidra til at saken kan berammes for Borgarting lagmannsrett så snart som mulig, sier Sejersted.

Saken ankes av miljøorganisasjonene til lagmannsretten for vanlig prosedyre.

– Vi er skuffet over ankeutvalgets beslutning, men ser fram til å argumentere vår sak for lagmannsretten. Dette kom ikke som noen overraskelse for oss, ettersom det er få saker som går direkte til Høyesterett. Vi mener likevel det var riktig å prøve, sier Greenpeace-leder Truls Gulowsen.

(©NTB)