Oljenæringen flyttes stadig lengre nordover

Publisert

Professor mener Nord-Norge kom for sent til festen.

Oljenæringen beveger seg sakte, men sikkert nordover. Peter Arbo er professor ved Universitetet i Tromsø, og han forteller om noen av utfordringene Nord-Norge opplever i møtet med oljevirksomheten.

- I Nord-Norge er det store avstander, mindre befolkning og mye spinklere miljøer i forhold til på Vestlandet og kunnskapssamfunnet i Trønderlag, forklarer Arbo. - Derfor har ikke den nordlige landsdelen har ikke de samme forutsetningene som de øvrige landsdelene har.

Endret politiske vilkår

I tidlig fase av utviklingen av petroleumsindustrien i Norge fikk oljenæringen stor drahjelp fra offentlige myndigheter. Det var om å gjøre å bygge opp om en nasjonal industri, og gi gode vekstvilkår for oljenæringen. Denne hjelpen får ikke Nord-Norge tilgang til på samme måte når industrien etableres fordi politikken har endret seg.

- På den måten ser vi at Nord-Norge på mange måter har kommet litt sent med i olje- og gassvirksomheten i forhold til andre landsdeler, og at de ikke får den samme støtten som for eksempel Nordsjøen fikk i sin tid.

 • Regjeringen mener leteboring i våre nordområder er forsvarlig
 • - Hvilke fordeler har Nord-Norge som petroleumsregion?

  - Nærhet til feltene er kanskje et av de største fortrinnene i den første fasen. I produksjonsfasen vil det være livsviktig at leverandørene, særlig innen vedlikehold og service, er lokalisert i nærheten, og ikke i Stavanger, Oslo eller Bergen, forteller Arbo.

  Han mener at det er viktig å få til et tverrfaglig samarbeid med for eksempel fiskeriindustrien.

  - Generelt vil jo oljenæringen gi mange fordeler i form av flere arbeidsplasser og dermed økte inntekter til landsdelen.

  Tre perspektiver

  Professoren har en teori om tre ulike fremtidsperspektiver på oljebransjen.

  For det første mener han at Nord-Norge på mange måter har "ventet på tur", og at når det endelig er rom for å etablere virksomhet i nordområdene, så er festen snart over.

  - Noen hevder at dette er en soloppgangsindustri, men da man trodde at solen var i ferd med å gå opp, så var den i ferd med å gå ned i stedet for.

  • Tre ting som skiller HMS-kulturen i oljebransjen og energibransjen
  • Samarbeid med Russland

   Det er dyrere og vanskeligere å drive i nord og oljeprisen er for øyeblikket lav, derfor må man tenke i et mer langsiktig perspektiv. Nye måter å samarbeide med Russland på kan være ett av momentene.

   - Forhåpentligvis blir utvinning i nordområdene blir et slags vendepunkt i industrien. Vi har ikke lenger noe annet valg enn å tenke nye løsninger. Nord-Norge har potensialet til å bli en kreativ og eksperimentell region, slik som Nordsjøen var i sin tid, mener Arbo.

   Et tredje perspektiv kan være å tenke at det var bra at oljenæringen aldri fikk helt fotfeste i Nord-Norge fordi de da har muligheten til å utvikle en industri som er bedre rustet til tiden da karbonsamfunnet kanskje utfases.

Powered by Labrador CMS