Foto: Equinor
Foto: Equinor

Equinor fant lettolje i Sputnik-brønnen

Oljeressurser tilsvarende mellom 11 og 35 milliarder kroner, men det er likevel ikke sikkert at det er drivverdig.

Equinor forteller at de og partnerne OMV og Petoro har gjort et oljefunn i letebrønnen Sputnik i Barentshavet. Utvinnbare ressurser er foreløpig anslått til 20-65 millioner fat olje.

Med dagens oljepris tilsvarer det omtrent verdier for mellom 1,2 og 3,9 milliarder dollar, eller mellom 11 og 35 milliarder kroner.

Sputnik-brønnen ble boret i lisens PL855, om lag 30 kilometer nordøst for Wisting-funnet. Brønnen påviste en oljekolonne på 15 meter i sandsteinreservoar av trias alder. Væskeprøver inneholder lettolje og vann.

– Vi er oppmuntret av dette resultatet, som bekrefter at det finnes olje nord for Wisting-funnet, der Equinor har sikret seg en sterk posisjon, sier Nick Ashton, Equinors letedirektør på norsk og britisk sokkel.

Selv om det er snakk om betydelige verdier i funnet, er det ikke sikkert at det er nok til at det blir utbygging.

– Geologien i Barentshavet er kompleks, og det gjenstår fremdeles arbeid for å fastslå om funnet er drivverdig. Men dette funnet viser at det kaster av seg å være tålmodig og bruke læring fra tidligere brønnresultater, sier Ashton.

I 2017 førte Equinors Gemini Nord-brønn til et lite, ikke drivverdig oljefunn i reservoar-kanalsystemet innenfor PL855-lisensen. I 2018 var et større kanalkompleks målet for Intrepid Eagle-brønnen i nabo-lisensen PL615. Brønnen påviste en gasskolonne på 200 meter, men ingen olje. Sputnik-brønnen, som er andre brønn i PL855, har påvist olje i et stort kanalsystem.

– Det vil bli utført detaljert væskeanalyse sammen med geologisk og geofysisk kartlegging for å avklare Sputnik-funnets kommersielle potensial. Dersom det bekreftes at strukturen inneholder volumer som kan utvinnes på lønnsom måte, vil partnerne vurdere ulike utbyggingsløsninger, sier Ashton.

Sputnik-brønnen (7324/6-1) ble boret til en vertikal dybde på 1569 meter under havbunnen av den halvt nedsenkbare boreriggen West Hercules, som nå har gått videre for å bore den Equinor-opererte Lanterna-brønnen i PL796 i Norskehavet.

Equinor er operatør og har 55 % eierandel i PL855-lisensen. Partnerne er OMV (25 %) og Petoro (20 %).