Goliat-feltet, NOR 20160418.Goliat-plattformen i Barentshavet prosesserer og lagrer oljen som blir sendt til Europa med tankere. Goliat-feltet er det første oljefeltet norsk del av Barentshavet som blir satt i produksjon.Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix
Goliat-feltet, NOR 20160418.Goliat-plattformen i Barentshavet prosesserer og lagrer oljen som blir sendt til Europa med tankere. Goliat-feltet er det første oljefeltet norsk del av Barentshavet som blir satt i produksjon.Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Elleve selskaper får tilbud om utvinning i 24. konsesjonsrunde

Publisert

Equinor og ti andre selskaper tilbys til sammen tolv utvinningstillatelser i den 24. konsesjonsrunden. Miljøbevegelsen og klimapolitikere er ikke fornøyd.

Tre av utvinningstillatelsene det gis tilbud om i den siste, nummererte konsesjonsrunden, ligger i Norskehavet, mens de øvrige ni ligger i Barentshavet.

– Tildeling av nytt leteareal er en forutsetning for å nå målene i petroleumspolitikken. Gjennom 24. konsesjonsrunde får vi utforsket mer av vårt lovende leteareal i nord og dermed lagt til rette for at nye funn blir gjort. Konsesjonsrunden er en bekreftelse på at oljeselskapene ser muligheter for ytterligere lønnsom petroleumsaktivitet i nord, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Umodne områder

Det er to likestilte konsesjonsrunder for utforskningen av norsk sokkel. TFO-runden omfatter såkalte forhåndsdefinerte leteområder som betegnes som modne, altså at det er kjent geologi, færre og mindre utfordringer, samt godt utbygd eller planlagt infrastruktur.

De nummererte konsesjonsrundene omfatter de umodne delene av sokkelen, der kunnskapen om geologien er mindre, infrastrukturen manglende og de tekniske utfordringene vurdert som potensielt større. Her er usikkerheten altså større, men samtidig er det mulig å gjøre nye, store funn.

– Analysene våre viser at det største uoppdagede ressurspotensialet på norsk sokkel er i Barentshavet. Vi tror også at det er i dette havområdet det er mest sannsynlig å gjøre store funn, sier letedirektør Torgeir Stordal i Oljedirektoratet.

Bjørnøya og iskanten

Dette er både miljøbevegelsen og sentrale miljøpolitikere svært skeptiske til. SVs Lars Haltbrekken mener regjeringen gir blaffen i miljøfaglige varsku fra sine egne miljøeksperter i Miljødirektoratet og Polarinstituttet.

– Særlig ille er det at oljedirektørene nå får tilgang til nye havområder historisk nær Bjørnøya. Det betyr risiko for oljeforurensning for natur med internasjonale verneverdier. 24. konsesjonsrunde betyr en storsatsing på fossil energi i mange tiår framover. Det er en satsing som vil bidra til farlige og ødeleggende klimaendringer, sier Haltbrekken.

Også Truls Gulowsen i Greenpeace Norge reagerer kraftig, og også han viser til trusselen mot viktige økosystemer som iskanten og fuglelivet på Bjørnøya.

– Det er useriøst av regjeringen å tildele enda flere oljeblokker i Barentshavet når lovligheten av blokkene de utlyste i 23. konsesjonsrunde ennå ikke er avklart i rettsvesenet, fastslår Gulowsen.

– Goliat-plattformen er et milliardsluk, og nå frykter vi at skrekkeksempelet vil bli gjentatt lenger nord i Barentshavet. Det kan norske skattebetalere måtte betale dyrt for, advarer han.

– Klar ambisjon

Nesten halvparten av de 102 blokkene og deler av blokker som ble utlyst i den 24. konsesjonsrunden i juni i fjor, er med i tilbudet som gikk ut til flere oljeselskaper mandag. Her er alle de ni blokkene i Norskehavet og 38 av de opprinnelig 93 blokkene i Barentshavet inkludert. Equinor – tidligere Statoil, har fått tilbud om en hel tillatelse og andeler i seks av de tolv utvinningstillatelsene.

– Vi har en klar ambisjon om å opprettholde lønnsom produksjon på norsk sokkel fram til 2030 og så lenge utover 2030-tallet som mulig. Da er det helt avgjørende at vi får tildelt nytt leteareal utenfor allerede åpnede områder, sier Equinors konserndirektør for norsk sokkel, Arne Sigve Nylund.

(©NTB)