Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Vi har ikke klart å utvikle en lønnsom eksportløsning for Castberg-oljen som inkluderer en terminal på Veidnes

Equinor dropper ilandføring av olje og gass fra Johan Castberg inn til Finnmark.

Publisert

Equinor skriver i en pressemelding at de sammen med Vår Energi og Petoro har studert utbygging av en nedskalert omlastingsterminal for olje på Veidnes i Finnmark, og at de har kommet til at blir for dyrt å bygge en terminal.

Dermed blir det en direkte-til-marked løsning for Johan Castbergfeltet oppe i Barentshavet.

Dette er den andre varianten av en lokal terminal i Finnmark som har blitt vurdert.

I mars 2018 ble studien av en fullskala oljeterminal for Barentshavet lagt bort, og en ny studie med alternative løsninger for omlasting av olje fra Barentshavet via skipsanløp i Finnmark igangsatt. Det er studert flere løsninger som innebærer oljeomlasting fra skip-til-skip i fjord, eller ved et kaianlegg. Ingen av disse er lønnsomme.

I en krevende periode for industrien har vi klart å utvikle Johan Castberg til å bli et lønnsomt prosjekt, men vi har ikke klart å utvikle en lønnsom eksportløsning for Castberg-oljen som inkluderer en terminal på Veidnes

Anders Opedal

- I en krevende periode for industrien har vi klart å utvikle Johan Castberg til å bli et lønnsomt prosjekt, men vi har ikke klart å utvikle en lønnsom eksportløsning for Castberg-oljen som inkluderer en terminal på Veidnes. Partnerskapet avslutter derfor arbeidet knyttet til oljeomlasting for Johan Castberg i Finnmark, sier konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring Anders Opedal i Equinor.

Med volumene fra Johan Castberg og Goliat er det økonomiske tapet før skatt beregnet til rundt 3,6 milliarder kroner sammenlignet med oljeeksport direkte til markedet. I et storvolumscenario, som inkluderer andre påviste volum fra Barentshavet, er det økonomiske tapet før skatt beregnet til i overkant av 2,8 milliarder kroner.

Vi har virkelig snudd hver stein for å finne økonomisk gjennomførbare løsninger for en terminal, men har ikke funnet grunnlag for å fortsette med prosjektet

Anders Opedal

- For partnerskapet er det viktig at petroleumsvirksomheten bidrar til å skape lokale ringvirkninger. Vi har virkelig snudd hver stein for å finne økonomisk gjennomførbare løsninger for en terminal, men har ikke funnet grunnlag for å fortsette med prosjektet. Vi vil likevel fortsette arbeidet med å sikre lokale ringvirkninger og arbeidsplasser fra feltet både i utbyggings- og driftsfasen, sier Opedal.

Partnerskapet i Johan Castberg er fordelt slik:

  • Equinor 50%
  • Vår Energi: 30%
  • Petoro: 20%.