- Det er allerede gjort betydelige fremskritt med å redusere kostnadene for Johan Castberg

Publisert

Vil samarbeide med andre rettighetshavere i Barentshavet om felles terminalløsning.

Statoil støtter olje- og energiminister Tord Lien (Frp) som har gitt styringssignaler som åpner opp for en felles terminalløsning for flere oljefelter på Veidnes utenfor Nordkapp.

- Selv om Castberg er et stort oljefelt kan det ikke alene løfte en eventuell terminalløsning. Statoil fortsetter, sammen med rettighetshaverne i andre funn i området, å studere en terminalløsning som kan støtte flere felt i Barentshavet, sier Morten Eek, mediekontakt for Statoils drift,- og leteaktiviteter på norsk sokkel til enerWE.

Største oljefelt i Barentshavet

Johan Castberg er det største oljefeltet som er funnet i Barentshavet så langt, og Eek mener det fortjener at det jobbes fram en god og robust utbyggingsløsning som sikrer god ressursforvaltning og som gir god lønnsomhet.

- Som vi kommuniserte tidligere i år har rettighetshaverne i feltet besluttet å bruke mer tid på å modne fram prosjektet. Det er allerede gjort betydelige fremskritt med å redusere kostnadene for Johan Castberg. Dette arbeidet fortsetter fram mot planlagt konseptvalg i andre halvår 2016, og investeringsbeslutning i 2017, sier Eek.

  • Statoil kansellerer kontrakt fem måneder før tiden
  • Mer enn bare Castberg

    Olje- og energiminister Tord Lien (FrP) understreker til NTB at det fra myndighetenes side oppleves som formålstjenlig at flere selskaper jobber sammen om en langsiktig og robust terminalløsning.

    - Vi vil fortsatt være opptatte av at vi får en robust utbygging av Johan Castberg-feltet i Barentshavet som også ivaretar andre hensyn enn akkurat Castberg-utbyggingen, sier Lien.

Powered by Labrador CMS