Samtidig som Svalbard er et internasjonalt utstillingsvindu for konsekvensene av klimaproblemene bruker staten milliarder for å opprettholde kulldrift

Publisert

enerWE var tilstede på Arendalsuka. Bård Vegar Solhjell er leder for WWF. Han deltar i en paneldebatt og er opptatt av at Svalbard ikke bare blir et internasjonalt utstillingsvindu for klimaproblemer, men også for klimaløsninger.

Staten bruker milliarder av kroner for å opprettholde kulldrift på Svalbard.

- Det viktigste er å gå fra kull til et fornybart energisystem på Svalbard, sier Bård Vegar Solhjell til enerWE. Det er ikke så mange år igjen med kull, så debatten må starte nå.  

Han mener det vil være et historisk feilgrep dersom man på Svalbard fortsetter å basere seg på fossil energi som gasskraftverk.

- Det vil være fullt mulig å basere seg på fornybar energi på Svalbard. Vi har alltid vært villig til å betale litt ekstra pga. den sikkerhetspolitiske og miljømessige verdien Svalbard har. Vi kan strekke en kabel fra land, og vi kan bygge opp fornybar energi basert på hydrogen som et batteri. 

Han mener vi bør starte med et studie som går gjennom alternativene.

- Hvis vi vil ha fornybar på Svalbard slik som WWF og mange andre ønsker, hvordan kan vi da gjøre det?