Banebrytende teknologi for å fange karbon fra BIRs energianlegg i Rådalen

Publisert

Dette skal gjøres ved å fange røykgassen fra BIRs energianlegg og bruke deler av CO2–mengden til å skape ny grønn industri og arbeidsplasser gjennom produksjon og salg av karbon-nanofiber til et verdensmarked i sterk vekst.

BIR, BKK og Bergen Carbon Solutions sin felles ambisjon er å få på plass en helhetlig verdikjede fra rensing av CO2 til ferdig produsert karbon-nanofiber.

- BIR ønsker å fange utslipp av CO2 fra energianlegget i Rådalen. Dette kan skje ved utvikling av ny teknologi, sier Ingrid Hitland, daglig leder ved BIR Avfallsenergi.- For å komme i gang med slik fangst har BIR investert i det lokale gründerselskapet Bergen Carbon Solutions, som fanger og utvikler CO2 til et nytt og potensielt verdifullt produkt; karbon-nanofiber. Dette har til nå vært utvunnet fra ren CO2. Neste steg vil være å bygge et testanlegg i Rådalen for å utvinne karbon-nanofiber direkte fra røykgassen. Vi er i gang med et forprosjekt der vi kartlegger mulighetsrommet for CO2-fangst fra avfallsforbrenningsanlegget vårt.

Skal bli verdensledende

Bergen Carbon Solutions (BCS) produserer karbon-nanofiber (KNF) gjennom bruk av ny banebrytende teknologi. KNF blir fremstilt gjennom en kjemisk prosess som separerer CO2-molekylet til sine to bestanddeler, karbon og oksygen.

- CO2 er vår viktigste innsatsfaktor – og vi bidrar dermed til å løse en global miljøutfordring, sier Jan Børge Sagmo, CEO i Bergen Carbon Solutions. - KNF har unike egenskaper, og benyttes i dag blant annet i batterielektroder og komposittmaterialer. Markedsprisen på KNF er høy og tilgangen på produktet har frem til nå vært begrenset globalt. Materialene brukes på stadig flere områder – og ny teknologi, som vi besitter, gjør det mulig å optimalisere produksjonen, og således sikre en stabil tilførsel av KNF til markedet.

- Målet vårt er at Bergen Carbon Solutions innen 2022 skal være verdensledende på produksjon og leveranse av grønn karbon-nanofiber.

Bærekraftig og grønn varme til Bergen by

BKK Grønn Invest investerer i oppstarts - og vekstvirksomheter som utvikler disruptive/innovative løsninger innen fornybar energi og gikk allerede i 2017 inn på eiersiden i BCS.

- BKK Varme utnytter varmen som blir til når BIR brenner restavfallet i energianlegget i Rådalen, dette forsyner mange bygg i Bergen med grønn energi når avfall likevel skal brennes sier Monika Inde Zsak, daglig leder i BKK Grønn Invest. - Ved å i tillegg rense røykgassen fra BIR sitt anlegg vil vi få et enda mer bærekraftig utgangspunkt for energien som utnyttes.