Bandak-gruppen konkurs etter oljeprisfallet

Publisert

90 mister jobben i lokale hjørnestensbedrifter. 

Industrikonsernet Bandak har meldt seg selv konkurs, det melder Dagens Næringsliv.

- Det er vel denne typen bedrifter som merker oljeprisfallet og påfølgende markedsnedgang sterkest, sier advokat Tom Hugo Ottesen i advokatfirmaet Kvale.

Han har tirsdag formiddag fått jobben som bobestyrer etter at hele Bandak-konsernet leverte konkursbegjæring.

Underleverandør til olje og gass

Konsernet, som i hovedsak har vært underleverandør til olje- og gassindustrien, eies av to investeringsfond forvaltet av Johan H. Andresens Herkules Private Equity.

Rammer lokale hjørnestensbedrifter

Konkursbegjæringen inkluderer Bandaks datterselskaper i Lunde i Telemark, Risør, Stavanger, Florø, Ålesund samt i Malaysia som også er konkurs. Telemarksavisa (TA) melder at den økonomiske situasjonen ikke tillater videre drift i Bandak Group og ved Bandak Risør. Avisen opplyser at Bandak-gruppen i dag 355 ansatte, og om lag 90 av disse blir begjært av oppbudet.

- Det er riktig at Bandak Group har begjært oppbud, men det tas sikte på at våre datterselskaper i Telemark, Ålesund, Florø, Stavanger samt i Malaysia vil bli videreført. Det er dermed kun 90 av 355 ansatte som blir direkte berørt, sier administrerende direktør i bandak Group, Per Gunnar Borhaug til DN.

Oljeprisfallet skapte redusert kapasitet

Telemarksavisa (TA) opplyser at Herkules Private Equity Fond kjøpte seg inn i Bandak i januar 2010 og siden har kjøpt opp en rekke selskaper for å skape kapasitet i subsea-segmentet. Avisen melder at det kraftige oljeprisfallet har ført til redusert kapasitet blant Bandaks kunder og arbeidsstokken er kuttet med 200 mann i 2014 og 2015.

Ved utgangen av 2014 hadde konsernet 540 ansatte. Gjeld til hovedbankforbindelse DnB var da på nær 300 millioner kroner og bokført egenkapital var på 157 millioner kroner.