– Parisavtalen vil tre i kraft i år

Publisert

Antall land som offisielt har godkjent Parisavtalen, ble doblet under et toppmøte i New York onsdag. Dermed ligger det an til at avtalen vil tre i kraft allerede i år.

– Det som før virket umulig, er nå uunngåelig, sa FNs generalsekretær Ban Ki-moon på møtet.

Han føler seg trygg på at Parisavtalen vil tre i kraft før han går av som generalsekretær ved årsskiftet. Da kan landene rette full oppmerksomhet mot tiltak for å nå målene i klimaavtalen.

For at avtalen skal tre i kraft, må den offisielt godkjennes av minst 55 land som står for minst 55 prosent av de globale utslippene av klimagasser. Den ene av disse tersklene ble passert onsdag, da 31 land overleverte FN dokumenter som formelt viser at de har ratifisert Parisavtalen.

Dermed er avtalen godkjent av til sammen 60 land som står for 47,5 prosent av utslippene.

– Dette er uhyre viktig, sier klimaminister Vidar Helgesen (H), som sammen med statsminister Erna Solberg (H) representerte Norge på møtet som ble holdt i forbindelse med FNs hovedforsamling.

– Det er tydelig at verdens nasjoner nå følger opp Parisavtalen og gjør den til en nasjonal forpliktelse, sier Helgesen til NTB.

Brasil var ett av landene som overleverte sitt Paris-dokument til FN på møtet i New York. Tidligere er avtalen offisielt godkjent av blant andre USA, Kina og Norge.

Fakta om Parisavtalen:

  • Global klimaavtale vedtatt i Paris 12. desember 2015.
  • Formålet er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.
  • Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN. I klimaavtalen står det at disse etter hvert skal skjerpes, og planen er å oppdatere dem hvert femte år.
  • I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene. Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land.
  • Avtalen trer i kraft når minst 55 land – som til sammen står for minst 55 prosent av de globale utslippene av klimagasser – formelt har sluttet seg til den.
  • Så langt er avtalen formelt godkjent av 60 land som står for 47,5 prosent av utslippene.