- For bilisten vil dette være lønnsomt fra første elbil

Ny tjeneste lar eiere av elbiler tjene penger på å selge strømfleksibilitet til nettselskapene.

Publisert Sist oppdatert

Skagerak Energi går sammen med selskapet Jedlix og Skagerak Energis om å levere en ny fleksibel tjeneste for lading av elbiler som gjør det mulig for eierne å tjene penger på ladingen.

Det skjer i form av en nedlastbar app hvor eierne kan registrere elbilen sin, og få penger rett inn på kontoen.

Hemmeligheten ligger i å samle mange elbiler i løsningen og utnytte den fleksibiliteten batteriene representerer.

Øystein K. Sæther

- Hemmeligheten ligger i å samle mange elbiler i løsningen og utnytte den fleksibiliteten batteriene representerer. Dette er det betalingsvilje for i strømmarkedet, og gevinsten deler vi med kundene våre, sier konstituert konserndirektør i Skagerak Energi Øystein K. Sæther.

Som strømkunder og elbileiere er de fleste vant til å betale en strømregning hver uke, og den strømregning inkluderer kostnadene knyttet til lading av elbilen. Det er en lav utgift sammenlignet med bensin- og dieselkostnadene, men den kan påvirke strømregningen litt.

Strømmarkedet består av strømselskaper som i all hovedsak lever av å kjøpe strøm på kraftbørsen Nord Pool, for så å selge den videre til strømkundene. Det betyr at de i praksis lever av marginen de klarer å ta på toppen av innkjøpsprisen.

Flere fremoverlente strømselskaper har imidlertid begynt å gå litt videre i forretningsutviklingen. For det er flere strømmarkeder, og det er ikke alt som er synlig for sluttkundene i strømmarkedet.

Nettselskap kan ha høy betalingsvilje for effekt i korte perioder i grisgrendte strøk.

Marius Dolven

- Nettselskap kan ha høy betalingsvilje for effekt i korte perioder i grisgrendte strøk, for eksempel hytteområder. Slik kan nettselskap utsette store investering for hendelser som skjer noen få dager i året, sier Marius Dolven i Skagerak Energi til enerWE.

Strømmarkedet er spesielt ettersom all strøm på produseres og brukes samtidig. Hvis det kommer i ubalanse blir det strømbrudd. Dermed må nettselskapene bygge ut strømnettet for å tåle maksimalbelastningen, og de må holde strømnettet i balanse. Det innebærer store investeringer i strømnettet og store kostnader knyttet til kjøp av fleksibilitet.

Ved å jevne ut strømforbruket og fordele belastningen for å unngå de største forbrukstoppene når strømbruket er på sitt høyeste, kan disse kostnadene reduseres. Det er her fleksibel styring av elbilladingen kommer inn.

For hvis nettselskapet nærmer seg en brukstopp, kan de med denne løsningen midlertidig koble ut et større antall elbilladere. Det kan være sekunder eller minutter. For elbileierne vil det trolig ikke merkes, men for nettselskapet kan det gi store utslag hvis de får mange nok til å gjøre det samtidig.

Med stadig økende mengde uregulerbar kraft inn i markedet øker behovet for balansekraft.

Marius Dolven

- Med stadig økende mengde uregulerbar kraft inn i markedet øker behovet for balansekraft. Dette kan enten være kraftverk som kan øke produksjonen, eller forbruk som kan koples ut. Vår ide er å benytte en flåte av elbiler, og kople ladingen inn og ut etter hvilke behov kraftmarkedet har for balansering. Selvsagt samtidig som vi ivaretar bileierens behov for å ha nok strøm tilgjengelig på bilen sin, sier Dolven.

Mange elbilprodusenter og elbileiere er bekymret for at et strømnett der elbilenes batterier også brukes til å sende strømmen tilbake til nettet kan gå utover batterienes levetid. Dette er en reell bekymring som er i ferd med å løses, men en slik tilnærming krever også at elbilene kommer med støtte for å sende strømmen både ut og inn.

Det er imidlertid ikke nødvendig for å få en løsning som dette til å fungere. Mye er gjort i balanseringen av strømnettet bare ved å slå ladingen midlertidig av og på.

På spørsmål om hvor mange elbiler som må til for å gjøre dette lønnsomt, er Skagerak Energi forsiktig med å love for mye.

For bilisten vil dette være lønnsomt fra første bil, men vi vet ikke helt hvor mange biler vi trenger for å gjøre løsningen lønnsom for oss.

Marius Dolven

- For bilisten vil dette være lønnsomt fra første bil. Vi snakker ikke veldig store penger, men det vil fort tikke inn noen hundrelapper i året på å være med, samtidig som man bidrar med viktig fleksibilitet. Vi vet ikke helt hvor mange biler vi trenger for å gjøre løsningen lønnsom for oss. Dette har ikke vært forsøkt i Norge før. Vi har tro på løsningen, og vil lære mer mens vi går, sier Dolven.

Norge er det markedet i Europa der overgangen til el-biler er størst, med en elbilandel på over 50 prosent i nybilsalget. Norge er derfor et tilnærmet perfekt marked å sette i gang et prosjekt som dette.

Andre aktører i strømmarkedet er i gang med lignende løsninger, men Jedlix og Skagerak Energi skiller seg ut ved å gå for en løsning som skal gå på tvers av strømselskapene.

- Behovet er stort for en brukerstyrt løsning som knytter e-mobiliteten og energibransjen sammen, sier Sæther.

Han forteller at de også vil sikte seg inn mot bedriftsmarkedet, og de selskapene som har mange elbiler.

- Skagerak Energi og Jedlix vil også tilby løsninger for bedriftskunder med elektriske kjøretøyer i bilparken. Dette gjør det mulig for flåteeiere eller ladeoperatører å tjene penger på biler som lader, samtidig som de gjør samfunnsnytte, sier Sæther.

For administrerende direktør i Jedlix er det norske samarbeidet med Skagerak Energi et viktig første steg.

- Norge er første steg, og deretter retter vi oss mot de Nordiske landene. Jeg mener dette er et glimrende eksempel på hva et visjonært energikonsern og en e-mobilitets innovatør kan oppnå, sier Serge Subiron, i Jedlix.