- I mange år trodde folk at det var ulovlig

Publisert

Norge er ledende på bakgrunnssjekk takket være oljebransjen.

Til tross for at nordmenn ble kåret til Europas mest naive folkeslag i 2009, er Norge ledende i Skandinavia på bakgrunnssjekk, takket være olje – og gassbransjen, ifølge Robert Leite, daglig leder i verifiseringsbyrået Meditor.

- Oljebransjen har vært mye flinkere enn alle andre, og begynte med bakgrunnssjekk tidlig, sier Leite som anslår at 70 prosent av Meditors kunder tilhører oljebransjen.

Han tror dette skyldes bransjens høye krav til dokumentasjon og kvalitetskontroll i alle ledd.

Selv om Leite mener vi her til lands ligger foran våre nærmeste naboer, og at bakgrunnssjekk om 10 -15 år vil være vanlig praksis, understreker han at det har vært tungt å etablere bakgrunnssjekk i Norge. Men nå begynner også kunder innen det finans, forsikring og så smått det offentlige å vise interesse for å gå CVen etter i sømmene.

Reklame

https://vimeo.com/157152222

Reklame

Er det lov? 

Leite forteller at da de først skulle starte opp søkte de Innovasjon Norge om midler, men fikk avslag fordi Innovasjon Norge trodde bakgrunnssjekk var ulovlig. Etter at Datatilsynet hadde bekreftet at det var lovlig, fikk selskapet økonomisk støtte.

Henok Tesfazghi, seniorrådgiver i Datatilsynet opplyser til enerWE at bakgrunnssjekk av en potensiell ansatt eller ansatt som vil generere opplysninger knyttet til vedkommende, behandlet med elektroniske hjelpemidler, må ha et rettslig grunnlag. Det finner man i personopplysningsloven § 11, jf. § 8, som blant annet krever samtykke.

Les deg opp på personopplysningsloven her. 

- I kraft av styringsretten kan arbeidsgiver iverksette visse kontrolltiltak på arbeidsplassen, og det kan nok tenkes tilfelles hvor bakgrunnssjekk av ansatte vil være innenfor det arbeidsgiver kan få utført. Kontrolltiltak må imidlertid alltid være saklig begrunnet og ha en naturlig sammenheng med virksomhetens drift. Som arbeidstaker har man rett til personvern på arbeidsplassen. Arbeidsgivers behov for å styre virksomheten må dermed balanseres mot de ansattes interesser. Man kan altså si at det går en rettslig grense for hva arbeidsgiver kan gjøre, men denne grensen er dessverre noe uklar, skriver Tesfazghi, videre.

- Bakgrunnssjekk som tema er jo fortsatt litt rart i Norge, for i mange år trodde folk at det var ulovlig. Enkelte føler at det er litt uetisk, og er redde for å skremme bort arbeidssøkere. Men de du eventuelt skremmer bort, er jo ikke de du vil ansette, påpeker Leite, og legger til at det er viktig å respektere begge parter i prosessen, både arbeidsgiveren og kandidaten. Og at kandidatens samtykke alltid hentes inn på forhånd.

Kandidatene har også mulighet til å reservere seg fra at enkelt elementer i CVen ikke sjekkes, men dette vil fremgå av rapporten som leveres til kunden.

Sjekke referanser?

Det er også utbredt å blande begreper, og Leite opplever ofte at mange tror referansesjekk og bakgrunnssjekk er det samme, noen mener også fremvisning av originaldokumenter holder lenge.

- Den eneste som kan bekrefte at et dokument er ekte, er den som har utstedt det. Falske vitnemål, pass og førerkort er enkle å lage. Det vi gjør er å sjekke med kilden. Det er bare NTNU som kan bekrefte om vitnemålet fra NTNU er ekte, sier Leite.

Mens man selv velger hvem man setter opp som referanser og gjerne velger noen man har god kjemi med, handler ikke en bakgrunnssjekk om hvor flink man er eller hvor godt likt man er blant kolleger. Bakgrunnssjekk handler om å sjekke de harde faktaene.

Feil med en fjerdedel

Teamet til Meditor finner avvik i hele 25 prosent av alle oppdragene de utfører. Mens de unge ofte er ”kreative” er ikke den eldre garde noe bedre. De har en tendens til å bomme på datoer og årstall.

-I en CV så selger du deg gjerne, se hvor flink jeg er og hva jeg kan, mens vi går inn i detaljene og sjekker det . Alt, rubbel og bit om stilling, periode, ansvar og tittel stemmer, så langt tilbake i tid som kunden vil. De fleste har valgt å legge seg på ti år, det har blitt en slags mal. Straks du skal sjekke ting som er eldre enn ti år, så er det jo ofte i fjernarkiv og da tar det tid å finne.

Når det gjelder avvik er det i følge Leite ingen forskjell mellom kjønnene eller nasjonalitet. Han opplever også at enkelte tror det er viktigere å sjekke utlendinger enn nordmenn, men sier det bare er tull og påpeker at mange utenlandske arbeidstakere tidligere har jobbet i land hvor bakgrunnssjekk har vært vanlig i årevis.

Etter første møte

Leite mener det beste tidspunktet i rekrutteringsprosessen å gjennomføre en bakgrunnssjekk er etter førstegangsintervjuet, slik 30 prosent av kundene hans allerede gjør. Da har man bedre tid og mulighet til å bruke resultatene som et sorteringsverktøy i annengangsintervjuene.

- Folk spør hva bakgrunnssjekk koster, men ingen spør hva det koster å gjennomføre jobbintervju, fordi det er en såpass naturlig del av prosessen. Bakgrunnssjekk burde være like naturlig, det er jo kjekt å vite sikkert at han som skal bygge broen faktisk er ingeniør, avslutter Leite.

Powered by Labrador CMS