Liten respekt for kontraktører

Publisert

Det er et klasseskille offshore.

I artikkelserien Ukas 2/4 skriver enerWE.no om offshorearbeidere som går i rotasjon. Vi skriver om hva intervjuobjektene jobber med, og hva de gjør på fritiden. Her har vi møtt alt fra rideinteresserte til internasjonalte kampsportere.

Denne uken mottok vi en e-post fra en person som ønsker være anonym, i frykt for at hans synspunkter skal skade selskapet han jobber for. Personen ønsket at vi også skulle belyse de vanskelige forholdene som mange nordsjøarbeidere jobber under. Ikke alle har en forutsigbar 2/4-ordning. I denne artikkelen kaller vi personen for Ole.

Må stå parat

Ole jobber som tilkomsttekniker i nordsjøen. Han har ikke en 2/4-ordning, men en timekonto.

Oljeselskapene rangerer oss lavere enn egne ansatte, forteller han. De som er ansatt i operatørselskapene har en forutsigbar jobbturnus. For oss er det helt annerledes. Vi blir kalt ut på jobb med få dagers varsel, og da må vi enten hive oss rundt, eller takke nei.

Dersom vi takker nei, så vil vi ikke få fyllt opp timekontoen vår. Dersom flere i bedriften takker nei til oppdraget, så vil oljeselskapet skrote oss som kontraktør og velge.

En dårlig kultur

Ole forteller at de derfor blir stilt overfor et vanskelig valg.

Jobbsituasjonen vår gjør det vanskelig å planlegge. Dersom vi er bedt i bryllup eller konfirmasjoner, så må vi ofte avlyse dette. Friperioden blir dermed aldri ordentlig fri.

Ole mener at mye kunne vært bedre dersom oljeselskapene hadde planlagt bedre.

Det virker som om det er en kultur i oljeselskapene der man ikke bryr seg om at kontraktørene har familie og planer på fritiden.

-> Er du enig eller uenig? Delta i diskusjonen her.

God lønn

Ole forteller at de har en relativt god lønn, og at det ikke er det som er problemet.

Vi klager ikke over lønnen. Jeg er klar over at vi får bedre betalt enn i landindustrien. Det jeg ønsker meg er en litt mer forutsigbar rotasjonsordning. Drømmen hadde vært 2/4.

Fagorganisering er ikke løsningen

Ole jobber i  et selskap med et par hundre ansatte.

Det virker som om fagorganisasjonene ikke bryr seg om selskap på vår størrelse, forteller han. Vi har gjort flere forsøk på å organisere oss, men for meg virker deg som om fagorganisasjonene er mest opptatt av å bistå ansatte i de store selskapene. Det er synd.

enerWE.no ønsket her en kommentar fra Leif Sande, leder for Industri Energi.

Det er store grupper offshore som ikke jobber 2-4, sier Sande til enerWE.no. Spesielt innen det vi kaller oljeservice. Svært mange går på såkalte disponibelplaner. Disse har stort sett blitt forbedret hvert tariffoppgjør, men innebærer fortsatt ikke fast rotasjon.

Problemet er at turene for disse gruppene er svært lite regulær. Det er ansatte både i store og små firma som jobber slik, f.eks i Schlumberger, Baker og Halliburton. Forbundet bruker relativt mer ressurser på små firma enn på de store. De store har som regel godt utbygd lokalt tillitsvalgtsapparat, noe de mindre ikke har.

Samlivsbrudd og magesår

Den uforutsigbare situasjonen fører til mange samlivsbrudd, forteller Ole. Offshorearbeiderne blir dratt mellom familie og jobb. Familien ønsker å planlegge fritid. I den andre enden ønsker operatørselskapene en fleksibilitet. Om det ikke gir samlivsbrudd for alle, så gir det i hvert fall magesår til mange.

Intet lys i tunellen

Ole forteller ser ikke lyset i tunellen.

Med lav oljepris og press på kostnadene er tror jeg ikke at oljeselskapene tar seg bryet med å gjøre hverdagen enklere for oss kontraktører. De har nok med andre utfordringer å ta tak i. Jeg tror vi på sikt vil bevege oss bort fra 2/4-ordningen og over på ordninger som vi ser i den internasjonale oljenæringen.

Det vil være synd, avslutter Ole før han kikker på telefonen for å se om persnonalkoordinatoren har ringt han ifm. neste tur ut.

---

-> Er du enig eller uenig? Delta i diskusjonen her.