Baker Hughes får Statoil-kontrakt

Publisert

Boretjenester for milliarder.

Statoil har inngått kontrakt om boretjenester på Johan Sverdrup-feltet for halvannen milliard kroner over seks år. Kontrakten er tildelt Baker Hughes Norge og gjelder seks år med med fireårs opsjoner for hele feltets levetid, skriver Statoil i en pressemelding. Hensikten er å redusere kostnader og effektivisere borevirksomheten.

Boreoperasjonene på Johan Sverdrup-feltet vil starte i 2016. Sammen med Baker Hughes vil vi raskt etablere integrerte operasjonsgrupper. Disse skal jobbe tett sammen med bore- og riggleverandør Odfjell, sier Øivind Reinertsen, direktør for Johan Sverdrup.

Statoil har nå inngått flere kontrakter for å øke kompetansen og spare kostnader. IDWS (Integrated Drilling & Well Services) kontrakten for Johan Sverdrup er en del av denne målsetningen. Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, Prosjekter og Boring, mener kontrakten vil reduserer kostnader i prosjektet.

Vi er glade for å tildele denne kontrakten til Baker Hughes og mener leverandøren vil bidra til å oppnå Johan Sverdrups mål om trygge operasjoner og effektive brønnleveranser. Kontrakten gjenspeiler Statoils mål om å redusere brønnkostnadene.

Boreoperasjonene på Johan Sverdrup-feltet vil starte i 2016, og Øivind Reinertsen, direktør for Johan Sverdrup, mener samarbeidet vil øke feltets verdiskapning.

Sammen med Baker Hughes vil vi raskt etablere integrerte operasjonsgrupper. Disse skal jobbe tett sammen med bore- og riggleverandør Odfjell med å planlegge og optimalisere brønnene.

Med denne kontrakten innregnet, er firmaer i Norge tildelt Sverdrup-kontrakter for over 30 milliarder kroner. Feltet er et av de største funnene på norsk sokkel siden midten av 1980-tallet, og kan inneholde mellom 1,8 og 2,9 milliarder fat oljeekvivalenter. 95 prosent av dette er ren olje.