Avinor øker sikkerheten i luftrommet over Ekofisk

Publisert

Etablerer kontrollert luftrom.

Avinor har besluttet å øke sikkerheten i luftrommet for Ekofisk-området i Nordsjøen ved å etablere et såkalt kontrollert luftrom.

Ved kontrollert luftrom er det flygeledere og ikke pilotene selv som er ansvarlige for at avstanden er stor nok mellom fly og helikoptre i området.

Dette vil sikre bedre oversikt og økt sikkerhet for de mange tusen flygningene som gjennomføres i området hvert år.

– Vi er svært fornøyde med å få dette på plass. Det er noe vi har jobbet med i mange år, og som har blitt mulig gjennom godt arbeid med både teknologiutvikling og flygekontrolltjeneste, sier Jan-Gunnar Pedersen, direktør for underveistjenesten i Avinor Flysikring.

Avinor Flysikring opplyser at selskapet jobber videre med å etablere kontrollert luftrom i flere områder på norsk sokkel.