Bergen lufthavn Flesland sertifisert som klimanøytral

Publisert

Avinor forteller i en pressemelding at Bergen lufthavn nå er sertifisert som klimanøytral.

Lufthavnen har hatt kontinuerlig reduksjon av utslipp helt siden 2011. Reduksjonen er et resultat av lavere drivstoff-forbruk, innføring av biodiesel, lavere oljeforbruk til oppvarming og utskifting av gamle kjøleanlegg.

- Avinor har som målsetting å være en drivkraft i arbeidet med luftfartens klima- og miljøutfordringer. Det betyr mye at Norges nest største lufthavn tar bærekraft på alvor. Jeg er stolt over alle som bidrar til at vi har oppnådd ACA’s nivå 3+, sier Aslak Sverdrup, lufthavndirektør på Bergen lufthavn Flesland.

Men det stopper ikke her. Med sertifisering på høyeste nivå kommer også flere nye krav:

 1. Totalt klimagassregnskap – Klimagassregnskapet skal nå også synliggjøre utslipp fra eksterne partnere, tilbringertjeneste og flytrafikk opp til 3000 fot. Disse er beregnet ut fra salgstall fra dieselforbruk og trafikkdata.
 2. Inkluderer hele lufthavnen – Avinor inviterer alle samarbeidspartnerne til «dugnad» for en utslippsfri drift. Avinor har et viktig samfunnsansvar og ACA-akkrediteringen er med på å bidra til bærekraftig vekst for landet og vår region. Vi ønsker å vise at klima og miljø er viktig for bærekraftig utvikling av flytrafikken, og håper alle i vår bransje vil bidra.
 3. Klimakompensering – For å oppnå tittelen klimanøytral kreves det at lufthavnen kompenserer for de utslippene som driften av lufthavnen skaper. Avinor kjøper årlig klimakvoter for hele konsernet. For 2017 kjøpte Avinor kvoter i et prosjekt for fangst av gass fra et avfallsdeponi som gir elproduksjon.
 4. - Vi har kommet langt og har jobbet godt i mange år, og ønsker fortsette å redusere klimagassutslippene ved målrettet arbeid sammen med partnerne våre, avslutter Sverdrup.

  I tillegg fortsetter Avinors satsing på fortsatt tilgang på biobasert Jet A1 til Bergen lufthavn. Avinor har mål om 30% biofuel i 2030, og jobber for elektrifisering av luftfarten mot 2040.

  Klimagassutslipp fra flyplassdrift vil variere noe fra år til år avhengig av været. Her er tall fra 2011 og 2017 for hele perioden.

  Egne utslipp, tonn CO220112017
  Egne kjøretøy402365
  Brannøvingsfelt2434
  Baneavising145157
  Termisk energi *15063
  Kjøleanlegg2026