Avinor's forrige elfly utstilt på ZERO-konferansen.
Avinor's forrige elfly utstilt på ZERO-konferansen.

Avinor kjøper nytt elfly

– Det er vanskelig å se for seg en verden uten luftfart, men klimagassutslippene må reduseres.

Publisert

Avinor forteller i en pressemelding at de sammen med Norges Luftsportforbund (NLF) kjøper et nytt elfly. Det forrige elflyet måtte nødlande etter en demoflyving under Arendals-uka.

Det forrige elflyet ble kjøpt i 2017, og det var et elfly av typen Pipistrel Alpha Electro. Dette var det første elflyet i Norge, og ble brukt i en rekke demoflyvninger. Den første offisielle flygningen ble gjort fra Oslo lufthavn i juni 2018 med daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som passasjer, og konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen som pilot.

Under Arendalsuka i fjor stanset motoren under en flyvning, og konsernsjef i Avinor og pilot Dag Falk-Petersen måtte foreta en nødlanding i et tjern, uten personskade. Årsaken til at motoren stanset er enda ikke klarlagt, men forsikringsoppgjøret er ferdigstilt. Avinor har sammen med NLF kjøpt et nytt fly av typen Pipistrel Velis Electro.

– Det er vanskelig å se for seg en verden uten luftfart, men klimagassutslippene må reduseres. Avinor jobber offensivt sammen med andre aktører i luftfartsbransjen med null- og lavutslippsløsninger og koronapandemien forandrer ikke på det, sier Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen.

I januar mottok Avinor og NLF takst for reparasjon av det havarerte flyet. Rapporten sier at skroget er tilnærmet uskadet og kan gjenbrukes, men at alt annet må byttes fordi flyet var nedsenket i vann. Reparasjonskostnaden er sammenliknbar med kostnaden knyttet til å anskaffe nytt fly av samme type. De siste årene er det gjennomført tusenvis av flytimer med elektriske fly. Avinor og NLF har drøftet ulike alternativer og besluttet å gå til anskaffelse av nytt elektrisk fly.

– Flyet vi nå kjøper er en videreutvikling av LN-ELA. Det er sertifisert av EASA, og kan derfor blant annet brukes til pilotopplæring. Dette synliggjør at utviklingen av elektrifiserte fly går fremover, sier John Eirik Laupsa, generalsekretær i Norges Luftsportforbund.

Flyet som er bestilt er Pipistrels nye EASA-sertifiserte modell Velis Electro 600. Dette er et fly av omtrent samme størrelse som det forrige flyet, og ytelsene er sammenliknbare. Flyet har to seter, en rekkevidde på en time, og en batterikapasitet på 24,8 kWh. Prisen på flyet er om lag 1,7 millioner kroner. Det aller meste av dette dekkes av forsikringen.

Det gamle elflyet skal doneres til luftfartsmuseet i Bodø.

Konsernsjef Dag Falk-Petersen mener Norge er spesielt egnet til å være et foregangsland for en mer bærekraftig luftfart.

– Vi har et kortbanenett der elektrifiserte fly kan spille en viktig rolle. Avinor skal sørge for at infrastrukturen er på plass, om det er lading av batterier eller hydrogen til brenselceller som blir etterspurt. Vi har stor tro på at fremtidens luftfart er utslippsfri, sier Falk-Petersen.

Flyet leveres i mai 2021 og får base i Oslo.

– Vi ser frem til jomfrutur på forsommeren 2021, avslutter Dag Falk-Petersen og John Eirik Laupsa.