Foto: Fredrik Drevon, enerWE
Foto: Fredrik Drevon, enerWE

78,9 prosent av forbrent avfall utnyttes til energiproduksjon

Totalt ble det forbrent 1712 tonn med avfall i 2018.

SSB la i dag frem nye tall for avfallshåndteringen i 2018. De viser det totalt ble forbrent 1712 tonn med avfall i 2018. Det er en liten økning fra 1683 tonn i 2017.

Nye tall fra SSB viser hvor mye av forbrenningen som utnyttes til energiproduksjon.
Nye tall fra SSB viser hvor mye av forbrenningen som utnyttes til energiproduksjon.

Av dette ble 78,9 prosent av det forbrente avfallet utnyttet til energiproduksjon. Det vil si at 1351 tonn gikk til energiutnyttelse, mens 361 tonn ble brent uten at energipotensialet ble utnyttet.

Den norske strømproduksjonen er tilnærmet 100% fornybar, men det kommer utslipp fra avfallsforbrenningen. Det pågår derfor et omfattende arbeid for å få på plass karbonfangst- og lagring.

Forbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo er en av de utvalgte anleggene som det jobbes aktiv med å få på plass en løsning der CO2-utslippene skal fanges for så å transporteres til Nordsjøen for å lagres i havbunnen der.