Første kinesiske investering i norske EnergyNest

Publisert

Auroean Energy Holding Ltd. er et ungt, dynamisk kinesisk selskap som utvikler kraftprosjekter og investerer i nøkkelteknologier rettet mot det sterkt voksende kinesiske energimarkedet, heter det i en pressemelding.

Selskapet ser især på prosjekter rettet mot fornybar energi og energieffektivisering i industri. Den kinesiske kraftsektoren er for øyeblikket i stor endring, og det er enorm interesse for investeringer i teknologier som kan hjelpe Kina med å redusere forurensing og utslipp fra kraftproduksjon og fra industrien slik at landet kan nå sine ambisiøse miljømål.

Det forventes at Kina vil investere nærmere 365 milliarder USD i fornybar kraft og infrastruktur over de neste 3 årene. Kina er derved verdensleder på fornybare investeringer.

EnergyNest har utviklet en teknologi som gjør det mulig å lagre store mengder termisk energi på en svært kostnadseffektiv måte. Lagringsteknologien, såkalt TES (eng: Thermal Energy Storage), er modulær og kan enkelt skaleres opp for å tilpasses den spesifikke applikasjonen eller kraftsystemet.

Den ansees derfor som særdeles relevant for det kinesiske energimarkedet, der det er store behov for å balansere den økende andelen variabel fornybar elektrisitet på nettet fra vind og solkraft. Videre satses det på optimalisering og effektivisering av energi i energi-intensive industrier som eksempel stålverk, kjemisk industri, produksjon av sement, samt andre produksjonsprosesser der det kreves eller generes høy temperatur termisk energi som kan gjenbrukes.

Avtalen ble undertegnet i Beijing av Thomas Jing, CEO av Aurorean Energy, og Professor Pål G. Bergan, CTO og gründer i EnergyNest på fredag 7 april under den offisielle signeringsseremonien i forbindelse med det offisielle statsbesøket fra Norge.

EnergyNest var del av den store norske delegasjonen, ledet av statsminister Erna Solberg, og selskapet presenterte seg ved begivenhetene i Beijing og Shanghai. Den kinesiske investeringen er i første omgang på 10 millioner NOK.

Pål G. Bergan, CTO i EnergyNest uttalte i denne forbindelse:

- Denne investeringen gir et tydelig signal om hvilken vekt kinesiske myndigheter og markedsaktører tillegger utfordringene med økende behov for energilagring. Vår nye teknologi er utvilsomt meget godt egnet for det kinesiske markedet siden vi i stor grad kan benytte oss av lokalt tilgjengelige materialer og tilby kompetanse som reduserer kostnader og kompleksitet, ikke minst er den fleksible lagringsteknologien vår godt egnet til å løse de store utfordringene med effektivisering innen kraftproduksjon og industri – i løpet av få år vil dette kreve en enorm oppskalering av Kinas energilagringskapasitet.