Stefan Heggelund, Høyre, Oslo
Stefan Heggelund, Høyre, Oslo

- AUFs løsning struper muligheten til omstilling, og til å bruke kompetanse i verdensklasse på et grønt skifte

Publisert

På søndag vedtok AUF at de ville ha en rask styrt avvikling av oljebransjen i Norge. Det skjer på tross av at moderpartiet har brukt mye tid og energi på å inngå et kompromiss om oljeutvinning i LoVeSe, samt på tross av at dette er en bransje som bidrar med hele 286 milliarder kroner til statskassen i neste år alene.

At AUF som ungdomsparti er mer opptatt av miljø og klima er neppe noen overraskelse, men samtidig er også oljebransjen Norges største også når man måler i antall ansatte. Omtrent 170.000 nordmenn jobber i bransjen, og det er Norges desidert viktigste industribransje.

- Jeg er spent på å høre reaksjonene fra LO, sier Stefan Heggelund fra Høyre, til enerWE.

Han er ikke negativ til AUFs miljøengasjement, men mener fokuset på å avvikle oljebransjen blir helt feil.

- Den mest effektive måten å sikre omstilling på, er ved å redusere etterspørselen etter drivstoff. Det gjør vi gjennom verdens mest effektive elbilsatsing som andre land lar seg inspirere av, ved å bygge ut kollektivtrafikken og sørge for avansert biodrivstoff som de rødgrønne partiene dessverre la avgifter på, sier Heggelund.

Heggelund og Høyre mener også at AUFs bastante tilnærming ødelegger mulighetene for å utnytte den norske oljeerfaringen i arbeidet med å legge om til det grønne skiftet.

- AUFs løsning struper muligheten til omstilling, og til å bruke kompetanse i verdensklasse på et grønt skifte, sier Heggelund.

Det er kort tid til 2035 når AUF vil ha den styrte avviklingen av oljebransjen, og selv om det for eksempel skjer mye innen havvind allerede nå, så er det en kjennsgjerning at det tar flere år fra en teknologi er spennende til det blir en stor markant bransje i seg selv.

Heggelund sender også et stikk til AUF og deres solidariske tilnærming til det å avvikle oljebransjen av hensyn til hele verdens miljø og klima.

- Ironien i å snakke om internasjonal solidaritet, samtidig som man sier nei til mer samarbeid over landegrenser om fornybar energi, er så sterk at det er nesten ikke mulig å fatte at de gjorde et slikt vedtak, sier Heggelund til enerWE.

Les også: