AUF-sjefens håp om oljeseier svinner

Publisert

Oljeaktivitet utenfor sårbare områder i Lofoten er selve lakmustesten for Aps klimapolitikk, mener AUF-leder Mani Hussaini. Men håpet om å vinne fram svinner.

– Jeg gir ikke opp før avstemningen er over og jeg eventuelt har tapt, sier Hussaini til NTB.

– Vi ser jo litt hvordan det ligger an nå, men man vet aldri. Det ville vært dumt av meg å forskuttere på forhånd at dette ikke går. Samtidig kjenner vi på en stolthet, uansett hvordan avstemningen går, over at vi har klart å bevege Ap i riktig retning i denne saken.

I sin tale på åpningsdagen til Aps landsmøte anmodet han partifellene om å avvise kompromissforslaget som er lagt fram. Der tas det til orde for konsekvensutredning av noen av de omstridte havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Allerede i midten av mars var det klart at et flertall av fylkeslagene støtter kompromisset.

Mest sårbart

Men Hussaini kalte i sin tale forslaget et «såkalt kompromiss».

– Det åpner for fremtidig oljeboring i det mest sårbare området, slo han fast.

Hussaini understreket at kunnskapsgrunnlaget allerede er godt nok for å droppe oljeaktivitet og pekte videre på at heller ikke AUF ber om varig vern av hele området.

– Konsekvensutredning er det første juridiske og formelle steget mot en åpning, sa Hussaini.

– Dersom vi virkelig er ute etter ny kunnskap, bør vi vente på forvaltningsplanen i 2020. Det er dette som vil være i tråd med Aps politikk, nemlig en føre-var-holdning. Konsekvensutredning nå er ikke å velge kunnskap, det er å ignorere kunnskap, slo AUF-lederen fast.

Hussainis dissens er den ene av bare tre delte innstillinger i forslaget til partiprogram.

Både Greenpeace og Bellona var torsdag på banen og ba Ap-landsmøtet si nei til konsekvensutredning.

– Støre sier han vil redde havets helse. Men samtidig vil han utrede våre mest sårbare havområder for oljeleting. Det henger ikke sammen, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Trygg på flertall

Også tilhengerne av konsekvensutredning og oljeleting i nord mobiliserte i forbindelse med Ap-landsmøtet.

Fellesforbundet og Industri Energi tjuvstartet oljekampen med en markering utenfor Folkets Hus.

– Vi er skuffet over at forslaget til partiprogram ikke går inn for konsekvensutredning av hele områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det ville vært en logisk videreføring av Arbeiderpartiets politikk, sa Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Han la likevel til at kompromisset «er til å leve med».

Blant de fremmøtte var slagordene «Oljeindustrien skaper arbeid og velferd» og «Ja til arbeid – kysten rundt».

Ap-nestleder Trond Giske tok på vegne av partiledelsen imot budskapet fra de fagorganiserte, som frykter at oljekompromisset, skal bli endret av landsmøtet. Han var trygg på flertall for partiledelsen.

– Jeg både håper og tror at delegatene, som jo bestemmer suverent, kommer til å slutte seg til vedtaket. Et klart flertall av fylkene har allerede gjort det, slik at vi fortsetter den kloke og gode forvaltningen av våre naturressurser, til beste for verdiskapning, bosetting og miljøet, sa Giske.