AUF-dissens på Lofoten-kompromisset i Aps programutkast

Publisert

Arbeiderpartiets utkast til nytt partiprogram inneholder seks dissenser. AUF er med på dem alle.

Fire av dissensene er knyttet til det såkalte Lofoten-kompromisset i Arbeiderpartiet, og blir av Ap-ledelsen regnet som én samlet dissens. Kort sagt slår ungdomsorganisasjonen fast at det ikke skal settes i gang konsekvensutredning overhodet i neste periode av blokkene Nordland VI og VII og Troms II.

AUF-leder Mani Hussaini er også uenig i flertallsinnstillingen fra programkomiteen, som ønsker tredelt foreldrepermisjon og økt fedrekvoten til 14 uker. AUF vil i stedet dele permisjonen i to, der de ni første ukene forbeholdes mor som en særordning i forbindelse med fødsel.

Den siste dissensen knytter seg til KRLE-faget i skolen, der AUF vil fjerne "K"-en og utvikle religions- og livssynsfaget til et mer "inkluderende fag". Anniken Huitfeldt støtter denne dissensen i programkomiteen, som denne gang er utgjort av Aps sentralstyre.

(©NTB)