Atomreaktoren på Kjeller stenger ikke likevel

Publisert

I oktober varslet Institutt for energiteknikk (Ife) at reaktoren på Kjeller skulle midlertidig stenges for å spare kostnader. Men nå strømmer oppdragene inn og stengningen er droppet.

Bakgrunnen for planene om nedstengning var for lav etterspørsel etter bestrålingstjenestene Institutt for energiteknikk (Ife) tilbyr i reaktoren, først og fremst av silisium til solcelleproduksjon. Etter planen skulle reaktoren stenges fra 1. desember, skriver Teknisk Ukeblad.

– I etterkant av beslutningen om stengning fikk vi plutselig en rekke nye oppdrag, sier Ifes administrerende direktør Nils Morten Huseby til Teknisk Ukeblad

Han utelukker ikke at nyheten om stengingen kan ha medvirket til å utløse de nye oppdragene.

Situasjonen er motsatt for Halden-reaktoren. Der var planen å utvide den ordinære høst og vinterstansen til begynnelsen av januar 2017, men utslippshendelsen tidligere i høst gjør at oppstarten er utsatt.

Ife har bestilt en ekstern rapport fra en uavhengig granskingsgruppe om hendelsen som skal være klar i slutten av januar. Rapporten skal sendes til Statens strålevern, som må gi Ife oppstartstillatelse.

Det radioaktive utslippet var imidlertid ikke så høyt at det var helseskadelig, verken for de ansatte eller for folk i nærmiljøet. Huseby tror reaktoren vil være i gang igjen i løpet av våren 2017. (©NTB)