HALDEN Oktober 1959 Atomreaktoren i Halden, klar til innvielse. Reaktoren i Halden ble bygget i perioden 1955 til 1958 av daværende Institutt for Atomenergi (nå Institutt for Energiteknikk, IFE). Reaktoren ble bygget som en forsøksreaktor, med tilstrekkelig effekt til også å brukes som en prototype dampprodusent for industrien. Kjøling av reaktoren og moderering av nøytroner skjer med 14 tonn tungtvann. Denne typen reaktorer kalles en kokvannsreaktor. Her interiør av reaktoren.Foto: Knoblauch /  NTB / Scanpix
HALDEN Oktober 1959 Atomreaktoren i Halden, klar til innvielse. Reaktoren i Halden ble bygget i perioden 1955 til 1958 av daværende Institutt for Atomenergi (nå Institutt for Energiteknikk, IFE). Reaktoren ble bygget som en forsøksreaktor, med tilstrekkelig effekt til også å brukes som en prototype dampprodusent for industrien. Kjøling av reaktoren og moderering av nøytroner skjer med 14 tonn tungtvann. Denne typen reaktorer kalles en kokvannsreaktor. Her interiør av reaktoren.Foto: Knoblauch / NTB / Scanpix

Oppdaget lekkasje ved atomreaktoren i Halden

Publisert

En feil i en ventil ved atomreaktoren i Halden har ført til fare for lekkasje av radioaktivt tungtvann. Reaktoren startes ikke opp som planlagt neste uke.

Det er Teknisk Ukeblad som melder dette. I en pressemelding på hjemmesidene for Institutt for energiteknikk (IFE) skriver direktør Atle Valseth at det ikke er skjedd noe som representerer en fare for helse, miljø eller sikkerhet. Reaktoren har vært stengt for vedlikehold og feilen som har oppstått vil forsinke en oppstart i flere måneder.

Feilen ble oppdaget fredag 23. mars i forbindelse med rutinemessig tilstandskontroll.

– Vi oppdaget feilen og varslet umiddelbart Statens strålevern om lekkasjen. Dette er en sluseventil og barriere mot tap av tungtvann, men vi kan ikke åpne den uten å foreta omfattende sikkerhetsanalyser, sier Valseth til ukebladet.

Han understreker at det ikke er lekket ut radioaktivt vann til det ytre miljøet.

Arbeidet med å undersøke årsaken til ventilfeilen krever store ressurser. I tillegg har IFE viktige oppgaver knyttet til håndtering av det norske atomavfallet.

– Sikkerhet kommer alltid først ved IFE. Det krever at vi har dagens bemanning, sier Valseth.

(©NTB)